Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

E-Commerce vanuit een andere lidstaat naar België

De Belgische Administratie van de Douane en Accijnzen wenst u met de brochure " E-Commerce vanuit een andere lidstaat naar België (PDF, 2.86 MB)" te informeren over uw verplichtingen inzake accijnzen in België voor alcoholhoudende dranken, alcoholvrije dranken, koffie of accijnsgoederen -producten in het algemeen, die u via webverkopen, vanuit een voorraad in een andere lidstaat van de EU levert in België aan particulieren of bedrijven.
Deze brochure beperkt zich enkel tot de accijnswetgeving en verpakkingsheffing.

Vaak wordt gedacht dat bij het vrij verkeer van goederen tussen de lidstaten van de EU nooit formaliteiten moeten vervuld worden
MAAR voor accijnsgoederen geldt dit niet steeds en zijn vaak nog verplichtingen in de lidstaat van bestemming te voldoen.
Ten onrechte gaat een webverkoper in een andere lidstaat er regelmatig van uit dat de betaling van accijnzen in één lidstaat van
de EU hem vrijstelt van de betaling van de accijnzen in een andere lidstaat.

De hoogte van de accijnstarieven is verschillend in alle lidstaten van de EU waardoor er, ondanks het vrij verkeer van goederen in
de EU, toch nog controles mogelijk zijn bij het verkeer van de ene naar de andere lidstaat.
Accijnzen zijn verschuldigd in de lidstaat waar de goederen worden geconsumeerd waardoor het belang van een goede controle
voor elke lidstaat van belang is.
De Belgische accijnstarieven kan u raadplegen op www.fisconetplus.be, Fiscaliteit, Accijnzen, Administratieve richtlijnen,
accijnstarieven1.

De informatie in deze brochure steunt op de Europese wetgeving voor alcoholhoudende dranken en op de Belgische wetgeving
voor alcoholvrije dranken en koffie.

Met deze informatie wordt niet beoogd om u een volledig overzicht te geven van de Belgische accijnswetgeving maar wel om u
beter te informeren voor uw webverkopen in België.
Voor bijkomende vragen kan u na het lezen van deze brochure steeds contact opnemen met het bevoegde team Vergunningen
van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.
De contactgegevens vindt u in bijlage 1 bij deze brochure.

Verkoop en aankoop van tabaksfabrikaten in België is verboden via een webshop2.
Het is in België ook verboden om e-sigaretten (nicotinehoudend) en hun navullingen te verkopen via een webshop3.
1 De bedragen hier vermeld zijn informatief en kunnen niet gebruikt worden bij eventuele vaststellingen indien ze niet actueel of foutief zouden zijn.
2 KB van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2016.
3 KB van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2017