Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Geregistreerde afzender

Een geregistreerde afzender is de natuurlijke of rechtspersoon die gemachtigd is om accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling te verzenden nadat ze in het vrije verkeer gebracht zijn (invoer)

Opgelet: hij kan geen accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling voorhanden houden, enkel verzenden

 • Voorwaarden: geregistreerde afzender?

  • het stellen van een zekerheid per plaats van het in het vrije verkeer brengen voor het verzenden van de accijnsgoederen naar de bestemmeling in België of in een andere lidstaat;
  • het houden van een voorraadadministratie volgens de voorschriften per plaats van het in het vrije verkeer brengen.
 • Aanvraagformulier: geregistreerde afzender?

  De aanvraag voor een vergunning geregistreerde afzender moet geschieden via een specifiek formulier bij de daartoe bevoegde dienst. 

 • Vervoersdocument: geregistreerde afzender?

  De accijnsgoederen worden vanaf de geregistreerde afzender verzonden onder dekking van een e-AD (elektronisch administratief document) invoer.  Dit e-AD wordt aangemaakt via EMCS (Excise Movement Control System) dat alle accijnsbewegingen op Europees niveau centraliseert.

  Zie ook Toelichting Geregistreerde Afzender – opmaken e-AD invoer.