Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

TAO

 Regiekamers / Chambres de régie (CRK) (PDF, 59.52 KB)

I. BEVOEGDHEDEN TAO

 • Bevoegdheden:
  • Nasporingsprocedure NCTS bij vertrek
  • Behandeling van de aanvragen inzake annulatie/regularisatie van transit- en uitvoeraangiften na vrijgave van de goederen

+

 • TAO zal optreden als centralisatiekantoor voor alle aanvragen inzake:
  • Terugbetalingen
  • Regularisatie/rectificatie/annulatie van importaangiften/AC4
 • TAO is bevoegd om volgende zaken te behandelen:
  • De aanvragen inzake annulatie/regularisatie/rectificatie van importaangiften/AC4 zonder terugbetaling
  • De aanvragen inzake annulatie/regularisatie/rectificatie van invoeraangiften/AC4 met terugbetaling in de administratieve procedure (zgn. administratieve  BUEK.DIR.12.003.996 van 12/12/2012 (DOC, 241.5 KB))
   • Met nota BUEK.DIR.12.003.996 dd. 12 december 2012 (zie bijlage), werd de zogenaamde "administratieve procedure" inzake terugbetalingen en kwijtscheldingen ingevoerd. Voorwaarde 2 hierbij spreekt over het insturen van de aanvraag door de aangever in PLDA binnen twee kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van aanschrijving op de kredietrekening.
   • Met ingang van 01 januari 2017, is deze voorwaarde te lezen als "binnen vier kalenderdagen".
   • Indien de aanvrager dus binnen de 4 kalenderdagen na de aanschrijving op de kredietrekening zijn aanvraag indient, mag hiervoor de administratieve procedure worden gebruikt.
  • Het doorsturen naar het bevoegde hulpkantoor van de  aanvragen inzake annulatie/regularisatie/rectificatie van importaangiften/AC4 met terugbetaling die het voorwerp uitmaken van een terugbetalingsdossier (buiten de administratieve procedure)
    

Informatie

 • Een T document (of TIR) kan geannuleerd, maar niet gewijzigd worden
 • Een uitvoeraangifte kan geannuleerd of geregulariseerd worden.
 • Een invoerdocument kan geannuleerd of gewijzigd worden.
 • Een AC4 kan geannuleerd of gewijzigd worden.

Men spreekt van:

 • Regularisatie voor een invoerdocument,
 • Rectificatie voor een AC4

* * *

 • Annulatie:
  kan enkel gebruikt worden wanneer de uitvoeraangifte niet meer nodig is: de zending gaat niet door of bij dubbel gebruik (tweede aangifte opgesteld voor dezelfde zending).
 • Regularisatie:
  in alle andere gevallen, wanneer de zending effectief doorgaat maar een vergissing moet worden rechtgezet.

II. AANVRAGEN  (ZIE HIERONDER) PER MAIL TE RICHTEN AAN HET BETROKKEN TEAM AANGIFTEOPVOLGING MET ALS TITEL HET TYPE AANVRAAG

 •  Type 1: (DOCX, 22.25 KB)
  enkel T (TIR)-document + Insturen annulatieverzoek in NCTS + aanvraag (zie hieronder)
   
 •  Type 2: (DOCX, 21.92 KB)
  enkel uitvoeraangifte
  • indien annulatie : insturen annulatieverzoek in PLDA + aanvraag (zie hieronder).
  • indien regularisatie : insturen regularisatieverzoek in PLDA + aanvraag (zie hieronder).
 •  Type 3: (DOCX, 22.51 KB)
  uitvoeraangifgte + T (TIR) -document:
  • indien annulatie : insturen annulatieverzoek in PLDA + NCTS + aanvraag (zie hieronder).
  • indien regularisatie : insturen regularisatieverzoek in PLDA + insturen annulatieverzoek in   NCTS + aanvraag (zie hieronder).
   Opmerking:
   Indien de aanvraag tot regularisatie betrekking heeft op de waarde, de hoeveelheid of de aard van de goederen, dienen de nodige bewijsstukken te worden bijgevoegd (factuur, handelsdocumenten, …)
 •  Type A (PDF, 2.05 MB) – Annulatie invoeraangifte IM/EU/CO
 •  Type B (PDF, 849.93 KB) – Annulatie aangifte AC4
 •  Type C (PDF, 2.08 MB) – Regularisatie aangifte IM/EU/CO
 •  Type D (PDF, 861.3 KB) – Rectificatie aangifte AC4
 •  Antrag A (PDF, 1.99 MB) - Annullierung einer Einfuhranmeldung 
 •  Antrag B (PDF, 842.79 KB) - Annullierung einer AC-4-Anmeldung
 •  Antrag C (PDF, 1.99 MB) - Regularisierung einer Einfuhranmeldung
 •  Antrag D (PDF, 1.48 MB) - Berichtigung einer AC4-Anmeldung

III. CONTACT