Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ

FAQ Vragen

 1. Welke zijn de bijkomende berekeningseenheden voor de aanvullende nationale code U041?
 2. Welke zijn de bijkomende berekeningseenheden voor de aanvullende nationale codes voor koffie en koffie-extracten? 
 3. Afronding betaling FRCT (AC4)
 4. Aangiften AC4 einde kalenderjaar en begin volgend kalenderjaar

FAQ Aantwoorden


1. Welke zijn de bijkomende berekeningseenheden voor de aanvullende nationale code U041?
U041        substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van limonades, frisdranken en andere alcoholvrije dranken, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gerede limonades, frisdranken en andere alcoholvrije dranken, aangeboden onder poeder- of korrelvorm of onder een andere vaste vorm
Antwoord:
Geen bijkomende berekeningseenheden vermelden.
In vak 38 van de aangifte het nettogewicht in kilogram invullen.  

 

 

2.Welke zijn de bijkomende berekeningseenheden voor de aanvullende nationale codes voor koffie en koffie-extracten?
U200        Ongebrande koffie
U201        Gebrande koffie
U202        Extracten, essences en concentraten van koffie, in vaste vorm of vloeibaar, alsook de preparaten op basis van extracten, essences en concentraten van koffie en de preparaten op basis van koffie
V200        Koffie, bestemd voor ander industrieel gebruik dan het branden of de vervaardiging van koffie-extracten

Antwoord:
Geen BIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDEN
In vak 38 van de aangifte het nettogewicht in kg invullen

 

 

3. Afronding betaling FRCT (AC4)
Wanneer op de FRCT rekening van de klant het exacte bedrag staat dat met de AC4 moet betaald worden, kan men een foutmelding krijgen dat er niet genoeg geld op de FRCT staat. Dit is omwille van niet zichtbare afrondingsfouten.
Oplossing:
De aangever stort een euro meer en laat die euro op de FRCT staan.

 

 

4. Aangiften AC4 einde kalenderjaar en begin volgend kalenderjaar

 • De handleiding aangifte AC4 bepaalt:
  « Als de aangever tot inverbruikstelling is overgegaan tijdens een periode die betrekking heeft op twee kalenderjaren, moeten er twee aangiften AC4 worden ingediend.
  Als de aangever tot inverbruikstelling is overgegaan tijdens een periode waarin zich een tariefwijziging heeft voorgedaan, moeten er twee aangiften AC4 wordeningediend. »
 • Bijgevolg moet voor alle accijnsproducten waarvoor elektronische AC4 verplicht periode gesplitst naar kalenderjaar
 • Bvb voor weekaangiften: van maandag 31/12/2012 tot maandag 31/12/2012 en van dinsdag 01/01/2013 tot  zondag 06/01/2013


&

Als toch aangifte over 2 kalenderjaren dan krijgt de aangever volgende foutmelding :
E166        44.1 AC4 Period Start date en 44.2 End date moeten in hetzelfde jaar vallen. --> Declaration.endPeriodDate