Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nieuws

Vanaf PLDA 16.1 zal de aangever voor exportaangiften bij het bijgevoegd document Y040 niet enkel het BTW-nummer, maar ook de naam van de uitvoerder in het veld kantoor, moeten vermelden.

  • U moet in vak 44 de bijgevoegde documenten de code Y040 toevoegen, daar vermeldt u al reeds het BTW nummer, naast dit BTW nummer moet u ook in veld  OFFICE/KANTOOR de (firma)naam van de uitvoerder inzake BTW vermelden. Dit wordt een verplicht veld voor PLDA versie 16.1 en zal geïnstalleerd worden in PLDA PRODUCTIE op 23/11/2016,  gelieve voor deze datum uw applicatie aan te passen aan deze nieuwe richtlijn,
  • U kan al reeds test documenten insturen met deze nieuwe verplichting in PLDA TEST.
  • Indien u niet op de hoogte bent van het veld OFFICE/KANTOOR raadpleeg uw provider, voor de PLDAWEB gebruikers zie  bijlage (DOCX, 81.64 KB).

Gelet op wat voorafgaat en teneinde de aangifte ten uitvoer niet te laten verloren gaan als bewijsmiddel voor de toepassing van de btw-vrijstelling wegens uitvoer, zijn de Algemene Administratie douane en accijnzen en de Algemene Administratie van de fiscaliteit overeengekomen de uitvoerder inzake btw (naam en btw-identificatienummer) altijd moet vermeld worden in vak 44 (code Y040)  van de uitvoeraangifte, ook voor de situaties waarin de uitvoerder inzake douane en de uitvoerder inzake btw wel nog dezelfde persoon zijn.

 

 
 
 
 
 
 

Aangiften type Y en Z locatiecode vak 30

  • De aangevers worden erop gewezen dat ingeval aangiften Y of Z in  de vereenvoudigde procedure of domiciliering de code in vak 30 van de aangifte de locatiecode (UN/LOcode) moet vermelden toegekend aan de vergunninghouder voor de locatie van de goederen en NIET de code van het douanekantoor.
  • Als verkeerdelijk toch de code van het douanekantoor in vak 30 vermeld wordt , wordt de aangifte automatisch geselecteerd  voor controle 'toelating plaatselijk hoofd" in PLDA  en in geen geval onmiddellijk vrijgegeven.

Prearrival & predeparture aangiften - Belangrijke info!

Vanaf 1 januari 2011 verplichting tot het insturen van summiere aangiften bij binnenkomst en bij uitgang uit de Europese Unie (prearrival en predeparture aangiften)

 

 

Ontbreken deberichten IE501/IE503 ECS - vertaalfout op vak 8 - geadresseerde

 

Aan allen

We hebben vastgesteld dat de PLDA applicatie in vak 8 (Geadresseerde) meer karakters toelaat dan voorzien, met name in de velden:
- Naam (maximum 35 alfanumerieke karakters)
- Postcode (maximum 9 alfanumerieke karakters)
Hierdoor kunnen deze exportaangiften niet opgeroepen worden door de partnerlanden en kan dus ook geen elektronische uitgang bevestigd worden.
We zullen onze applicatie aanpassen met één van onze volgende versies.
Mogen we jullie intussen verzoeken om rekening te houden met volgend formaat van de verplichte velden van vak 8:
---(CONSIGNEE) TRADER

Name R an..35
Street and number R an..35
Postal code R an..9
City R an..35
Country code R a2

 

 


Uitvoer van bijverpakte goederen - Artikels met aantal colli = 0

 

Met de versie 3.7 van PLDAis er bijkomende regel opgenomen in PLDA dat voor aangiften met meerdere artikels waarbij artikels waarvoor het aantal colli 0 is ,de merken en nummers voor de bijverpakte artikels dezelfde merken en nummers moeten vermelden dan een ander artikel op dezelfde aangifte.

 

Bij insturen van een aangifte ten uitvoer waarvoor bijverpakt artikel niet zelfde merken en nummers geeft PLDA volgende foutmelding:
Error while validating against the business rules - Gelieve ten minst een andere artikel toe te voegen met dezelfde gegevens in het veld ?Merken en Nummers  en waarvan de waarde in het veld ?Aantal colli? groter is dan 0.

 
De regel is ingevoerd om conform te zijn met de reglementering, aangiften die niet overeenstemmen met deze regel worden geweigerd in de andere Lidstaten. 

 

 


Indicator bijzondere omstandigheid (export)

A Post-en expresszendingen
B Scheeps-en luchtvrachtzending
C Wegtransport (bij de import)
D Transport via spoor (bij de import)

E Authorised Economic Operators

 

 


Mededeling opstart ECS2 - AAN ALLEN

 

1. In tegenspraak van de voorschriften in de Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten van 15 juni 2009 cijfer 16 is de electronische aankomstmelding door de bedrijven nog niet verplicht bij opstart ECSfase 2 op 23 september 2009.
De aankomstmeldingen bij indirecte uitvoer kunnen wel worden ingebracht in PLDA Web TAB 'AANKOMST GOEDEREN' Voor bedrijven die al geregistreerd zijn als goederenbehandelaar uitgang, in de andere gevallen zal de aankomstmelding  door Douane gebeuren.

 

2. Communicatie ivm met Vak 30
We delen U mee dat de validatie op vak 30 (plaats ven de goederen) op dit ogenblik niet meer automatisch gebeurt door PLDA(defect  10266).
We wijzen er U op dat het vermelden van de goederenlocatiecode voor vak 30 voor alle gebruikers  verplicht blijft.