Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ

Deze pagina geeft een overzicht van de vragen die tijdens de afgelopen MASP-werkgroep beantwoord werden.

Is het tijdstip bekend waarop de ENS dient te worden ingestuurd?
Ja, hieraan is een apart hoofdstuk gewijd in de wetgeving.

Is er een deadline voorzien inzake responstijd?
Net zoals in PLDA zal er op het bericht onmiddellijk een antwoord volgen. No-load berichten moeten worden ontvangen voor de start van de lading. De termijn tijdens dewelke men over de gegevens beschikt is minimaal 24 uur, maar kan ook langer zijn. Dit is afhankelijk van het tijdstip van indienen. Wettelijk vermeld wordt dat dit dient plaats te vinden tenminste 24 uur voor de lading in de haven van herkomst. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om aan AEO's mede te delen dat er een controle zal volgen.

De lidstaten hebben ook de mogelijkheid om toe te staan dat in bepaalde gevallen geen ENS moet worden ingestuurd. Zal België hiervan gebruik maken?
Afhankelijk van AEO tot AEO kan in de machtiging voorzien worden dat bepaalde zaken wel of niet moeten worden ingestuurd.

Wat is het standpunt van de Belgische D&A inzake het office of lodgement?
Hieromtrent dient nog een beslissing genomen te worden door de Administrateur. Er dient tevens opgemerkt te worden dat indien België hierin wil meegaan, dit nog niet automatisch betekent dat dit ook zal uitgevoerd worden. België is ook afhankelijk van de beslissingen van andere lidstaten.

Waar vind ik de lijst met geldige (douane-)kantoren voor binnenkomst?
Een actuele lijst met kantoren en toegekende rollen kan u vinden in de online database van DG TAXUD:
* Homepage lijst douanekantoren
* Kantoren van binnenkomst ICS

Tijdens een (B2B-) test krijg ik een foutbericht. Wat moet ik doen?
Stuur het originele bericht samen met het fout-bericht (indien van toepassing) naar de ICS helpdesk (helpdesk.ics@minfin.fed.be) Het probleem wordt dan geanalyseerd.

Hoe bouw ik de route (itinerary) op in het IE315-bericht?
Het is onmogelijk ieder scenario in detail te analyseren. U kan enkele uitgewerkte scenario's vinden in dit werkdocument van DG TAXUD (zoekterm: Practical scenarios) op de volgende URL: Doc 2046-2008 REV 1.

Bestaat er een document met veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) voor ICS?
Ja. U kan de meest recente versie downloaden op de volgende URL: QA_ICS_Phase_1.pdf.

In de Europese scope maakt men een onderscheid tussen de Europese en de nationale risicoanalyse. Zal dit twee berichtenstromen of dergelijke genereren?
Naar de marktdeelnemers zal dit transparant gebeuren.

Tonen de figuren op slide 19 en 20 van de presentatie van de MASP-werkgroep van 27/05/2008 de Belgische toepassing of de Europese?
De figuren tonen het logisch standaardmodel hetgeen in elke lidstaat gebruikt zou moeten worden, en hetgeen door België ondersteund zal worden. Er zal voor de berichten van de Commissie tevens een alternatief XML-bericht worden voorzien.

Zal België alle berichten ondersteunen inzake amendementen e.d.?
Ja, men werkt hier op dit moment aan.

Zullen bepaalde vereenvoudigingen, zoals het aangeven van zendingen met lage waarde op een manifest, kunnen behouden worden?
Dit moet geval per geval specifiek vergeleken worden met de bepalingen van verordening 1875. Algemeen kan worden gesteld dat het uiteraard de bedoeling is zoveel mogelijk vereenvoudigingen te behouden, mits deze in de papierloze context passen.