Technische documentatie

EMCS in practice

How does it work ?

Under EMCS, a movement of excise goods between two traders is documented by means of the successive states of the electronic Administrative Document (e-AD), from issuance by the consignor to acknowledgement of receipt by the consignee.

An e-AD is electronically submitted by the consignor and validated by the Member State of dispatch. In particular, the excise numbers of the consignor and the consignee are matched against a European register of operators (SEED). The e-AD is electronically transmitted to the Member State of destination, which forwards it to the consignee. When the consignee has no connection to EMCS, he is informed by the Member State of destination or the consignor. An e-AD can be cancelled or updated under certain conditions.

Upon reception of the goods, the consignee, or another actor on his behalf, submits a "report of receipt", on which possible anomalies including shortages or excesses are also mentioned.

Several other cases can arise; for instance, the consignee refuses delivery or the consignor splits the movement.


SEED-on-EUROPA : checking the validity of an excise number

A service called SEED-on-EUROPA allows traders to consult the register of economic operators (System of Exchange of Excise Data or SEED) through the Internet.

SEED-on-EUROPA indicates whether or not a given excise number is valid at the date of consultation; if the answer is yes, the list of categories of goods for which the relevant operator is authorised is also given.


Reference documentation (European Commission, DG TAXUD)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-0-CoverPage (ZIP, 4.14 MB)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-1-SECTION I GENERAL INTRODUCTION (ZIP, 4.14 MB)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-2-SECTION II CORE BUSINESS (ZIP, 4.14 MB)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-3-SECTION III SEED (ZIP, 4.14 MB)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-4-SECTION IV FOLLOW-UP AND COLLABORATION (ZIP, 4.14 MB)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-5-SECTION V SYSTEM ADMINISTRATION (ZIP, 4.14 MB)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-6-EXECUTIVE SUMMARY (ZIP, 4.14 MB)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-Appendix A-AVAILABILITY AND PERFORMANCE REQUIREMENTS (ZIP, 4.14 MB)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-Appendix B-LIST OF CODES (ZIP, 4.14 MB)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-Appendix D-FUNCTIONAL MESSAGES (ZIP, 4.14 MB)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-Appendix E-USER PROFILES (ZIP, 4.14 MB)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-Appendix H (ZIP, 4.14 MB)

 ECP1-ESS-FESSv3.61-Appendix J-BUSINESS RULES CATALOGUE (ZIP, 4.14 MB)


Lists of error messages

Lijst met "internal error messages" voor berichten tussen lidstaten:

Lijst met "external error messages"; berichten van de firma’s:


Message Implementation Guides

Note: When reviewing the draft Message Implementation Guides, please use the provided review form (OpenOffice.org and MS Office versions available) Send the completed forms to masp.be@minfin.fed.be

Phase 3 (= FS2) vanaf 1e januari 2012

 07/09/2011 - MASP.be_EMCS_P3_B2B interface_v0.05 (ZIP, 38.25 KB)
 26/05/2011 - MASP.be_EMCS_P3_B2B interface_v3.03 (ZIP, 36.28 KB)
 26/05/2011 - MASP.be_EMCS_P3_MIG_full_package_v3.01 (ZIP, 918.54 KB)
 15/12/2009 - EMCS_MIG (Full package) (ZIP, 52.73 KB)
 08/09/2010 - MASP.be_EMCS_B2B_interface (ZIP, 272 bytes)
 15/12/2009 - MASP.be_EMCS_MIG_IE704 (DOC, 259 bytes)
 15/12/2009 - MASP.be_EMCS_MIG_IE801 (DOC, 259 bytes)
 15/12/2009 - MASP.be_EMCS_MIG_IE802 (DOC, 259 bytes)
 15/12/2009 - MASP.be_EMCS_MIG_IE803 (DOC, 259 bytes)
 15/12/2009 - MASP.be_EMCS_MIG_IE810 (DOC, 259 bytes)
 15/12/2009 - MASP.be_EMCS_MIG_IE813 (DOC, 259 bytes)
 15/12/2009 - MASP.be_EMCS_MIG_IE815 (DOC, 259 bytes)
 15/12/2009 - MASP.be_EMCS_MIG_IE818 (DOC, 259 bytes)
 15/12/2009 - MASP.be_EMCS_MIG_IE837 (DOC, 259 bytes)
 07/09/2011 - MASP.be_EMCS_MIG_IE840 (DOC, 210 KB)
 04/08/2010 - MASP.be_EMCS_MIG_IE905 (DOC, 202 KB)
 04/08/2010 - MASP.be_EMCS_MIG_IE917 (DOC, 206.5 KB)


Message Implementation Guides for fase 3.1

EMCS Phase 3.1 zal starten op 13/02/2014 hierna de documentatie


Message Implementation Guides for fase 3.2

EMCS Phase 3.2 zal starten op 11/02/2016 hierna de documentatie


Message Implementation Guides for fase 3.3

EMCS FASE 3.3 in productie 15/02/2018

  • Voor de gebruikers van een eigen B2B-applicatie is het belangrijk dat de berichten vanaf 15/02/2018 voldoen aan het nieuwe formaat dat voor fase 3.3 is gedefinieerd.
  • Alle technische specificaties zijn te vinden onder rubriek "Documentatie EMCS"- Message Implementation Guides for fase 3.3.

EMCS Phase 3.2 zal starten op 15/02/2018 hierna de documentatie


Message Implementation Guides for fase 3.4

EMCS FASE 3.4 in productie 13/02/2020

  • Voor de gebruikers van een eigen B2B-applicatie is het belangrijk dat de berichten vanaf 13/02/2020 voldoen aan het nieuwe formaat dat voor fase 3.4 is gedefinieerd.
  • Alle technische specificaties zijn te vinden hieronder te vinden- Messages Implementation Guide (MIG) Phase 3.4.

EMCS Phase 3.4 zal starten op 13/02/2020 hierna de documentatie


Nota DA 009354 EMCS fase 3.3 extern


Omzendbrief overbrenging accijnsgoederen + bijlages


Presentatie informatiesessie inzake EMCS (oktober/november 2009)

Voor bedrijven die met accijnsgoederen onder de schorsingsregeling werken is 1 april 2010 een cruciale datum; inderdaad, vanaf die datum kan er met een elektronisch administratief document (e-AD) gewerkt worden via het geautomatiseerde systeem EMCS (Excise Movement and Control System) voor het vervoer van accijnsgoederen.
Dit geautomatiseerde systeem zal op Europees niveau ingevoerd worden en derhalve gebruikt worden in alle lidstaten.

De wettelijke basis op Europees niveau voor het systeem is opgenomen in volgende teksten:

  1. Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EG (Publicatieblad van de Europese Unie nr. L9 van 14 januari 2009);
  2. Verordening (EG) nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns (Publicatieblad van de Europese Unie nr. L197 van 29 juli 2009).

Gelet op feit dat de voormelde richtlijn in nationale wetgeving omgezet moet worden, zal binnenkort een wetsontwerp in het Parlement besproken worden.

Kortom, vanaf 1 april 2010 zijn er belangrijke wijzigingen aan de wetgeving en de van toepassing zijnde procedures inzake het vervoer van accijnsgoederen onder de schorsingsregeling.


EMCS PHASE 3.1 in productie 13/02/2014

Voor de gebruikers van een eigen B2B-applicatie is het belangrijk dat de berichten vanaf 13/02/2014 voldoen aan het nieuwe formaat dat voor fase 3.1 is gedefinieerd. Alle technische specificaties zijn te vinden onder rubriek "Documentatie EMCS"- Message Implementation Guides voor fase 3.1.
Meer technische info in bijlage ECP3-FITSDEV2-ED-DDNEA DELTA


EMCS PHASE 3.2 in productie 11/02/2016

  •  Zie nota (PDF, 39.51 KB)
  •  releasenota (DOC, 81 KB)
  • Voor de gebruikers van een eigen B2B-applicatie is het belangrijk dat de berichten vanaf 11/02/2016 voldoen aan het nieuwe formaat dat voor fase 3.2 is gedefinieerd.
  • Alle technische specificaties zijn te vinden onder rubriek "Documentatie EMCS"- Message Implementation Guides for fase 3.2.


Electronische e-AD voor invoer

Vanaf 31/05/2017 zal het mogelijk zijn om een electronische e-AD voor invoer in te sturen in EMCS. Hiervoor is een vergunning van het type geregistreerde afzender vereist. Het is voorzien dat deze vergunningen vanaf juni 2017 kunnen afgeleverd worden.
Er zal een toelichting gepubliceerd worden op het Internet AADA door de collega’s van dienst Accijnswetgeving met de verdere details; dit bericht verwijst enkel naar de technische aspecten in de implementatie die van belang zijn voor B2B-ontwikkelaars.

Bij de e-AD voor invoer zullen de EU-specificaties gevolgd worden, dwz. in een IE815-bericht:
•    origin type code = 2 (origin - Import)
•    consignor details > verwijzing naar het accijnsnummer van de vergunning type geregistreerde afzender
•    import SAD (optioneel): verwijzing naar de SAD invoeraangifte indien reeds gekend
•    (dispatch) import office: code van het invoerkantoor in het gekende formaat (bv. BE101000)

Bij insturing van dergelijk IE815-bericht wordt (zoals steeds) geantwoord met een bericht IE917 of IE704 indien er geen validatie kon gebeuren. Indien het bericht wel succesvol gevalideerd is, wordt geantwoord met een bericht IE815. Er is op dat moment nog geen ARC toegewezen!

Vervolgens gebeurt in het vermelde kantoor van invoer een manuele crosscheck: uiterlijk op dat moment dient verwezen te worden naar de (bestaande) invoeraangifte.
Indien deze crosscheck niet mogelijk is, wordt een IE839 gestuurd. Enkel de volgende diagnose-codes zijn van toepassing op invoer:

Code Description Remarks
1 Unknown ARC 
2 Body Record Unique Reference does not exist in the e-AD 

Als de crosscheck succesvol is, wordt een bericht IE801 gestuurd dat naast het ARC nummer eveneens het SAD invoerdocument nummer bevat. De verdere afhandeling verloopt zoals bij een gewone e-AD.

Voor een eventuele testvergunning, gelieve deze aan te vragen bij emcs.helpdesk@minfin.fed.be. Hou er rekening mee dat een aantal manuele acties dienen te gebeuren vooraleer deze actief is.

EMCS 3.2 - Geregistreerde afzender – opmaken e-AD invoer


EMCS PHASE 3.4