Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

ICS2

 • Wat is ICS2?

  ICS2 (Import Control System 2) is het nieuwe EU-cargo-informatiesysteem dat de vrije doorstroming van de handel zal vereenvoudigen via geoptimaliseerde en datagestuurde douaneveiligheidsprocessen, die zijn afgestemd op globale bedrijfsmodellen. ICS2 zal gegevens verzamelen van alle binnenkomende goederen voorafgaand aan hun aankomst in de EU. Het systeem zal worden gebruikt door de EU-douaneautoriteiten om de veiligheid en de beveiliging van alle mensen in de EU te waarborgen. 

 • ICS2-R3 : Deployment Window & Information

  Op 3 juni 2024 start de EU met de uitrol van Release 3 van het “Import Control System versie 2 (ICS2)”. Deze Release heeft betrekking op alle goederen die de EU via de lucht binnenkomen. Vanaf dan dienen operatoren een “Entry Summary Declaration (ENS)” in te dienen via ICS2. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) vroeg hierop uitstel en zal ten laatste starten op 04 december 2024.

  Om ervoor te zorgen operatoren hun IT-systemen kunnen aanpassen, is een "Deployment Window" voorzien. Dit is een periode (verscheidene maanden) die aan een operator kan worden toegekend indien deze niet tijdig klaar is om te connecteren met ICS2.

  Wenst u gebruik te maken van het Deployment Window, vergeet dan niet om je verzoek minstens 7 dagen voor je Go-Live in te dienen !

  Hoe een Deployment Window in België aanvragen?

  Conform de voorziene wetgeving dient men deze aanvraag door te sturen naar de lidstaat waar men het EORI-nummer heeft aangevraagd. In België kan men dus enkel een Deployment Window aanvragen voor in BE toegekende EORI-nummers.

  Maritime carriers : Het Deployment Window eindigt op 04/12/2024.

  Hoe aanvragen? Hiervoor stuurt men een e-mail naar de plda helpdesk(link stuurt een e-mail) met de volgende informatie:

  • Naam van het bedrijf
  • EORI
  • Rol(len) (Maritime carriers, Maritime house filer, Road Carriers))
  • Geplande datum voor fase 1 conformiteitstests
  • Geplande datum voor fase 2 conformiteitstests
  • Verwachte datum van productielancering
  • Datum van uitrolvenster: van ... tot ...
  • Contactpersoon

   VORM ICS2-R3 DW (DOCX, 93.09 KB)

  OE's mogen vóór bovengenoemde datum (maar niet vóór 3 juni 2024) in productie gaan, als dit door de douane wordt geaccepteerd. OE's die op de bovengenoemde datum nog niet klaar zijn om met ICS2-R3 in productie te gaan, kunnen een Deplyment Window genieten.

  Informatie en factsheets ICS2 Release 3

  Import Control System 2 - Release 3 - European Commission (europa.eu)

  Bibliotheek ICS2

   MIG BEFACS FOR ICS2 1.1 (DOCX, 194.85 KB) NEW !! (07/05/2024)

 • Wat zijn de voordelen van ICS2?

  • Versterking van de bescherming van de EU-burgers en de interne markt tegen veiligheids- en beveiligingsrisico's. 
  • De EU-douaneautoriteiten in staat stellen om zendingen met hoge risico's beter te identificeren en in te grijpen op het meest geschikte moment in de toeleveringsketen. 
  • Faciliteren van de grensoverschrijdende inklaring voor het grootste deel van de legitieme handel. 
  • Vereenvoudiging van de informatie-uitwisseling tussen Economische Operatoren (EO's) en EU-douaneautoriteiten. 
 • Wanneer wordt ICS2 operationeel?

  Fase 1: 15/03/2021

  • Voorafgaand aan het laden van expresluchtvracht (pre-loading) 
  • Voorafgaand aan het laden van luchtpost (pre-loading) 

  Fase 2: 30/06/2023

  • Algemeen luchtvrachtvervoer 
  • Alle expresluchtvracht 
  • Alle luchtpost 

  Fase 3: 03/06/2024 

  • Maritiem vervoer 
  • Wegvervoer 
  • Spoorwegvervoer  
 • Op wie heeft ICS2 een directe impact?

  Alle economische operatoren betrokken bij de afhandeling, de verzending en het transport van vracht, expres- of postzendingen zullen securitydata aan ICS2 moeten aanleveren, zoals:  

  • Postbedrijven binnen/buiten de EU;
  • Express bezorgdiensten; 
  • Luchtvrachtvervoerders; 
  • Logistieke expediteurs; 
  • Eindbestemmelingen gevestigd in de EU (voor goederen verkregen via zeevervoer); 
  • Maritieme, spoorweg- en wegvervoerders; 
  • Vertegenwoordigers van economische operatoren. 
 • Op wie heeft ICS2 een indirecte impact?

  ICS2 zal indirect van invloed zijn op alle fabrikanten, exporteurs en personen van buiten de EU die goederen naar of via de EU willen verzenden. Zij zullen de nodige informatie moeten verstrekken aan de direct betrokken belanghebbenden. 

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op ICS2?

  • Pas uw bedrijfsprocessen aan. 
  • Neem de nodige stappen om te garanderen dat hoogwaardige en nauwkeurige gegevens worden aangeleverd. 
  • Ontwikkel of update uw IT-systemen voor de uitwisseling van informatie. 
  • Zorg voor training en ondersteuning van uw personeel. 
 • Wat als ik niet op tijd klaar ben?

  • Indien de nodige gegevens niet bij ICS2 zijn ingediend, worden de zendingen/vracht aan de EU-douanegrens tegengehouden. 
  • De douane zal niet overgaan tot inklaring van de goederen. 
  • Aangiften van slechte kwaliteit zullen ofwel worden geweigerd ofwel worden onderworpen aan onnodige interventies, en kunnen leiden tot sancties bij niet-naleving. 
 • Wanneer moet ik klaar zijn?

  Elke fase heeft gevolgen voor de verschillende economische operatoren (EO's) en de verschillende vervoerswijzen. Wanneer EO's starten met aangeven via ICS2, hangt dus af van het soort diensten dat zij verlenen. 

  • Postbedrijven: fase 1, 2 en 3 
  • Expresvervoerders: fase 1, 2 en 3 
  • Postbedrijven in derde landen: fase 1, 2 en 3 
  • Logistieke expediteurs: fase 2 en3 
  • Luchtvaartmaatschappijen: fase 2 
  • Maritieme, spoorweg- en wegvervoerders: fase 3 
  • Bedrijven die goederen ontvangen in de EU (bv. geadresseerden, importeurs): fase 3 
 • ICS2-Release 2: Informatie en documentatie

  Op 1 maart 2023 start de EU met de uitrol van Release 2 van het “Import Control System versie 2 (ICS2)”. Deze Release heeft betrekking op alle goederen die de EU via de lucht binnenkomen. Vanaf dan dienen operatoren een “Entry Summary Declaration (ENS)” in te dienen via ICS2. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) vroeg hierop uitstel en zal ten laatste starten op 30 juni 2023.

  Om ervoor te zorgen operatoren hun IT-systemen kunnen aanpassen, is een "Deployment Window" voorzien. Dit is een periode (verscheidene maanden) die aan een operator kan worden toegekend indien deze niet tijdig klaar is om te connecteren met ICS2.

  Wenst u gebruik te maken van het Deployment Window, vergeet dan niet voor 1 maart 2023 uw aanvraag in te dienen!

  Hoe een Deployment Window in België aanvragen?

  Conform de voorziene wetgeving dient men deze aanvraag door te sturen naar de lidstaat waar men het EORI-nummer heeft aangevraagd. In België kan men dus enkel een Deployment Window aanvragen voor in BE toegekende EORI-nummers.

  • Air Carriers: Het Deployment Window eindigt op 30/06/2023.
  • House Fillers, Post & Expres: Het Deployment Window eindigt op 02/10/2023

  Hoe aanvragen? Hiervoor stuurt men een e-mail naar de plda helpdesk met de volgende informatie:

  1. Naam van het bedrijf
  2. EORI
  3. Rol(len) (air carrier, express carrier, postal operator, house level filer)
  4. Geplande datum voor fase 1 conformiteitstests
  5. Geplande datum voor fase 2 conformiteitstests
  6. Verwachte datum van productielancering
  7. Datum van uitrolvenster: van ... tot ...
  8. Contactpersoon

  EU-documentatie over ICS2 Release 2