Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Algemene informatie - MASP

 • Context MASP

  De ontwikkeling van een elektronisch douanesysteem is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. 

  De optimalisering van de gegevensuitwisseling en de kwaliteit van de informatie die door de marktdeelnemers wordt verstrekt zijn het resultaat van werkmethodes die aan de huidige handelsrealiteit zijn aangepast. Zo zijn de douaneprocedures op EU-niveau geleidelijk geëvolueerd van papieren naar elektronische procedures.  

  In deze context heeft Europa het strategisch meerjarenplan voor de elektronische douane (MASP-C) ontwikkeld, dat het programma voorstelt voor de ontwikkeling van elektronische douanesystemen in heel Europa. 

  Meer info hierover kan u terugvinden op de website van de Europese Commissie

 • Aangepast MASP-timeframe

  Ingevolge verschillende recente aanpassingen is er een  nieuw timeframe voor de verschillende MASP-applicaties (PDF, 219.66 KB) beschikbaar op onze website. 


  De MASP timings worden op dit moment herbekeken en getoetst aan zowel externe (EU) en interne (Douane / IT) afhankelijkheden en beperkingen. 
    
  Hoe dan ook kan nu reeds gesteld worden dat de timing van de volgende applicaties is uitgesteld:  

  • AES (Automated Export System); 
  • IDMS (Import Declaration Management System); 
  • PN TS (Presentation Notification - Temporary Storage) Maritime (break bulk, RORO & Ferry);  
  • CCI (Centralised Clearance for Import) : CCI 1 en 2 worden samengevoegd en de CCI 2 timing blijft behouden.   
  • PoUS (Proof of Union Status) : de verplichting om het bewijs van de Uniestatus aan te vragen en te gebruiken werd uitgesteld tot 16/09/2024

  De huidige duur van de deployment windows zullen minstens behouden blijven, niet inkorten. 

 • Begrippenlijst MASP

  Aangezien de gebruikte termen in het kader van MASP-C zeer specifiek zijn, kan u hier de (Engelstalige) verklarende woordenlijst vinden van de Europese commissie op vlak van douane