Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ AES

 • Voor AES, blijft de MRN hetzelfde bij een aanpassing van de exportaangifte?

  Wanneer een wijziging (amendment) van een aangifte wordt gevraagd en aanvaard door de Douane, wijzigt de MRN niet.

 • Voor AES, zal bij IE521 ook de reden vermeld worden waarom het geweigerd wordt? Bijvoorbeeld: 'reeds uitgevoerd', 'ongeldige MRN', ...

  Ja, de reden staat in het veld 'Diversion rejection reason code'.

 • Voor AES, waarom heeft IE582 (alternatief bewijs) geen prioriteit, zoals in andere landen het geval is?

  Er wordt voorrang gegeven aan het omzetten van reeds bestaande elektronische functionaliteiten naar de Europese standaarden. Van zodra die beschikbaar zijn, kan het invoeren van extra functionaliteiten worden voorgelegd aan de betrokken diensten, zodat zij dit kunnen inplannen.

 • Zijn er wijzigingen voor de koppeling van AES met EMCS?

  Op dit moment blijft de huidige crosscheck met EMCS in gebruik, aangezien het volledig herschrijven van EMCS op dit moment niet mogelijk is. Later zal dit op de planning van EMCS komen.

 • In het geval AES uitvalt, en gezien de afschaffing van PDF, zal er dan ook een digitale noodprocedure komen?

  De noodprocedures zijn zo veel mogelijk digitaal. Deze worden op dit moment nog uitgewerkt. Noodprocedures worden gecommuniceerd via de helpdesk.

 • Voor AES, klopt het dat er geen taal meer opgegeven dient te worden in IE515?

  Nee. De taal is één van de velden die nog zal worden toegevoegd. De MIG met de berichtformaten wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

 • Voor AES blijven de exportoperaties behouden in PLDA en zal er geen PDF meer zijn. Momenteel ontvangen wij geen XML-berichten hiervan en krijgt de klant enkel een PDF. Wat gaat er concreet tijdens de overgangsfase dan gestuurd worden. Hoe lang zal die transitieperiode duren?

  Tijdens de overgangsfase blijven de uitgewisselde berichten tussen vrijgave voor export en exportbevestiging door de havenautoriteit ongewijzigd. De bevestiging aan de declarant dat de goederen uitgegaan zijn, wordt dus wel voorzien. Er is op dit moment geen streefdatum voorzien voor het omzetten van de resterende berichten.

 • Voor AES, aangaande de referentie voor de opmaak van het voorafgaand document voor N705, N703, N740, valt de bill of lading weg of wordt die hier geïncorporeerd? 

  Taxud voorziet volgende codes voor de bill of lading: N704 (master bill of lading), N705 (bill of lading), N714 (house bill of lading).