Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

CCI

Met het project Centralised Clearance for Import (CCI) wil AAD&A zijn systemen klaarmaken voor uitwisseling van data tussen de verschillende lidstaten betreffende gecentraliseerde vrijmaking van goederen bij invoer.  

De gecentraliseerde vrijmaking voor invoer (CCI), die bekend was onder de naam grensoverschrijdende vergunning voor vereenvoudigde procedures (SASP), is een van de vereenvoudigingen in het kader van de plaatsing van goederen onder een douaneregeling.  

CCI, het nieuwe trans-Europese systeem, zal marktdeelnemers in staat stellen een aangifte ten invoer in te dienen en douanerechten te betalen bij een douanekantoor van invoer waar de Economische Operator is gevestigd (douanekantoor van toezicht - SCI), voor goederen die kunnen worden aangebracht bij douanekantoren in andere lidstaten (douanekantoor van presentatie - PCI). Het douanekantoor van invoer waar de douaneaangifte wordt ingediend (SCI) en het douanekantoor waar de goederen worden aangebracht (PCI), wisselen de informatie uit die nodig is voor de verificatie van de douaneaangifte en voor de vrijgave van de goederen. 

Hieronder vindt u een link naar de E-learning CCI Phase 1 van DG Taxud. Deze e-learning is gericht aan marktdeelnemers en douanebeambten die zich bezighouden met de UCC CCI procedure. Het legt de basisprincipes, de voordelen en de impact uit.

Cursus: EU Centralised Clearance for Import (CCI), Phase 1, Onderwerp: en (europa.eu)