Links Web + EDI

Op 24/10/2019 wordt er overgegaan naar het authentificatiesysteem van BOSA. Deze manier van inloggen zal gelijkaardig zijn aan deze die nu gebruikt wordt in PLDA en EMCS.

Als u momenteel gebruik maakt van de WEB-NCTS, dient u bijgevolg in “mijn eGov-rollenbeheer” de roltoekenning in orde te brengen voor NCTS.

De lokale beheerder zal deze rol moeten toekennen aan de werknemers die de webinterface van NCTS zullen gebruiken. De benaming van deze rol is: FOD FIN NCTS.

Deze rol kan toegekend worden via:  https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=nl

Link naar de handleidingen om de rollen toe te kennen/beheren:
https://rma-help.fedict.belgium.be/nl/documentation

Links voor extern gebruik

Environnement Description URL
WebNCTS - Productie NCTS Web via internet (Sociale Zekerheid)

https://ccff02.minfin.fgov.be/NCTSWeb

WebNCTS - Productie NCTS Web via internet (FED-IAM)
WebNCTS - Test NCTS Web via internet https://ccff-test2.minfin.be/NCTS

Links voor intern gebruik

Environnement Description URL
WebNCTS - Productie RW NCTS Web via internet http://www.finbel.intra/NCTS
WebNCTS - Acceptatie NCTS Web via internet http://193.191.216.17/NCTSWeb
Public Certificates:
NIEUW CERTIFICAAT TE INSTALLEREN VANAF 01/10/2019 :  PROD_certificate_NCTS_20191002 (ZIP, 3.73 KB)
OUD CERTIFICAAT : https://ccff02.minfin.fgov.be/publicCertificates/NCTSBelgiumPRD_19092020.p7b
                                   https://ccff02.minfin.fgov.be/publicCertificates/NCTSBelgiumPRD_19092020.pem