FAQ


FAQ Vragen


  1. Kunnen er met PLDA gecombineerde aangiften worden aangemaakt voor verzending naar de niet-fiscale gebieden + bewijs van het communautair karakter van de goederen: CO/A/T2LF,  CO/Z/T2LF,...?
  2. Hoe maak ik een PLDA-aangifte voor manipulatie in een entrepot van het type B?
  3. Waar vind ik de codes van de havens?
  4. Fiche 46 -Aan alle houders van een klantenrekening
  5. Hoe unzip ik de 7z bestanden die de Helpdesk verstuurd heeft?
  6. Hoe moet ik het BL-nummer vermelden op de CUSCAR?
  7. Downloadable file Hoe MRN (transit vs export vs import) identificeren en check de structuur? (voor meer informatie) (XLS, 57.5 KB)

FAQ Aantwoorden


1. Kunnen er met PLDA gecombineerde aangiften worden aangemaakt voor verzending naar de niet-fiscale gebieden + bewijs van het communautair karakter van de goederen: CO/A/T2LF,  CO/Z/T2LF,...?

 

Neen, gecombineerde aangiften voor verzending  + bewijs van communautair karakter van de goederen kunnen niet aangemaakt worden in PLDA. U kan wel een aangifte verzending  aanmaken en een T2LF afzonderlijk.

 
 

2. Hoe maak ik een PLDA-aangifte voor manipulatie in een entrepot van het type B?

 

 


3. Waar vind ik de codes van de havens?
 
De unlocodes voor de havens zijn terug te vinden via de volgende link: http://www.unece.org/cefact/locode/service/location.htm
 
De ISO alfanumerieke code (5letters) moet aan elkaar worden ingevuld op de aangifte.

 


4. Fiche 46 -Aan alle houders van een klantenrekening

Vanaf heden wordt U dagelijks een uittreksel toegestuurd van de financiële verrichtingen welke de vorige werkdag voor uw bedrijf werden genoteerd.  Dit uittreksel wordt U onder volgende vormen toegestuurd:
- csv bestand
- Excel bestand.
Het uittreksel wordt toegestuurd naar het door U opgegeven e-mail adres.

The goal of the Fiche 46 implementation is to create a script, that runs after every closure of an accounting day, that sends e-mails with xls files to economic operators that have an emailaddress known, where the xls file contains data about the state of their customer account and about the transactions that happened on their customer account during the closed accounting day.
The xls file consists of 6 sheets, which are specified in detail in the output requirements file.
In summary:
Sheet 1: Overzicht klantenrekening
this gives ten different data about the overall status of the customeraccount, including 7 balances of the different parts of the accounting
Sheet 2: Termijnen
this gives a full overview of the open terms on the creditaccount at time of closing, with subtotals per duedate to give the customer a clear view of the actions he must take.
Sheet 3: Betalingen
this gives a full overview of the payments received on the creditaccount during the accounting day
Sheet 4: Rechten
this gives a full overview of the duties that have been written on the creditaccount by D&A during the accountingday, with subtotals per duedate.
Sheet 5: Reserveringen
this sheet gives a full overview of all transactions regarding reservations that happened on the customer account during the accounting day.
Sheet 6: Zonder verschuldigdheden
this sheet gives an overview of the declarations that happened for the given creditaccount, but did not cause any debts or reservation actions and would thus otherwise not be visible on the other sheets.

 

 


5. Hoe unzip ik de 7z bestanden die de Helpdesk verstuurd heeft?

Bij het versturen van de pdf files wordt, om de grootte van de attachments te beperken, gebruik gemaakt van gezipte files van het type 7z. Hieronder vindt u de link waar u de software 7 zip gratis kan downloaden.

Wanneer u bvb reeds WinZip of WinRAR op uw pc hebt, dan worden de bestanden daarmee automatisch geopend. 

Download 7-Zip 4.65 (2009-02-03) voor Windows:

Link Type Windows Size
Download .exe 32-bit 1 MB
Download .msi x64 1 MB

De link om te downloaden verwijst u naar de download pagina van SourceForge.net

 

 


6. Hoe moet ik het BL-nummer vermelden op de CUSCAR?

Aan de  scheepsagenten gebruikers PLDA summiere aangifte Zeevracht:
Bij insturen van een zeevrachtlijst CUSCAR is het essentieel dat als nummer de juiste B/L nummer wordt vermeld en niet de referte B/L of Master Bill Of Lading :”1”.
De verwijzing naar de Bill of Lading in het segment RFF+MB of RFF+BL met waarde “1” geeft een “unexpected error” op moment van insturen van ‘vervanging’ code 5, ‘bijvoeging’ code 2 of ‘annulatie’ code 3  van de CUSCAR evenals bij de manuele aanzuivering van de summiere aangifte zeevracht door douanediensten.