Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ PLDA

 • Kunnen er met PLDA gecombineerde aangiften worden aangemaakt voor verzending naar de niet-fiscale gebieden + bewijs van het communautair karakter van de goederen: CO/A/T2LF, CO/Z/T2LF,...?

  Neen, gecombineerde aangiften voor verzending  + bewijs van communautair karakter van de goederen kunnen niet aangemaakt worden in PLDA. U kan wel een aangifte verzending  aanmaken en een T2LF afzonderlijk.

 • Hoe maak ik een PLDA-aangifte voor manipulatie in een entrepot van het type B?

 • Waar vind ik de codes van de havens?

  De unlocodes voor de havens zijn terug te vinden via de volgende link: http://www.unece.org/cefact/locode/service/location.htm (externe link)
  De ISO alfanumerieke code (5letters) moet aan elkaar worden ingevuld op de aangifte.
 • Fiche 46 -Aan alle houders van een klantenrekening

  Vanaf heden wordt U dagelijks een uittreksel toegestuurd van de financiële verrichtingen welke de vorige werkdag voor uw bedrijf werden genoteerd.  Dit uittreksel wordt U onder volgende vormen toegestuurd:
  - csv bestand
  - Excel bestand.
  Het uittreksel wordt toegestuurd naar het door U opgegeven e-mail adres.

  The goal of the Fiche 46 implementation is to create a script, that runs after every closure of an accounting day, that sends e-mails with xls files to economic operators that have an emailaddress known, where the xls file contains data about the state of their customer account and about the transactions that happened on their customer account during the closed accounting day.
  The xls file consists of 6 sheets, which are specified in detail in the output requirements file.
  In summary:
  Sheet 1: Overzicht klantenrekening
  this gives ten different data about the overall status of the customeraccount, including 7 balances of the different parts of the accounting
  Sheet 2: Termijnen
  this gives a full overview of the open terms on the creditaccount at time of closing, with subtotals per duedate to give the customer a clear view of the actions he must take.
  Sheet 3: Betalingen
  this gives a full overview of the payments received on the creditaccount during the accounting day
  Sheet 4: Rechten
  this gives a full overview of the duties that have been written on the creditaccount by D&A during the accountingday, with subtotals per duedate.
  Sheet 5: Reserveringen
  this sheet gives a full overview of all transactions regarding reservations that happened on the customer account during the accounting day.
  Sheet 6: Zonder verschuldigdheden
  this sheet gives an overview of the declarations that happened for the given creditaccount, but did not cause any debts or reservation actions and would thus otherwise not be visible on the other sheets.

 • Hoe unzip ik de 7zip bestanden die de Helpdesk verstuurd heeft?

  Bij het versturen van de pdf files wordt, om de grootte van de attachments te beperken, gebruik gemaakt van gezipte files van het type 7z. Hieronder vindt u de link waar u de software 7 zip gratis kan downloaden.

  Wanneer u bvb reeds WinZip of WinRAR op uw pc hebt, dan worden de bestanden daarmee automatisch geopend. 

  Download 7-Zip 4.65 (2009-02-03) voor Windows:

  Link Type Windows Size
  Download (externe link .exe 32-bit 1 MB
  Download (externe link) .msi x64 1 MB

  De link om te downloaden verwijst u naar de download pagina van SourceForge.net

 • Hoe moet ik het BL-nummer vermelden op de CUSCAR?

  Aan de  scheepsagenten gebruikers PLDA summiere aangifte Zeevracht:
  Bij insturen van een zeevrachtlijst CUSCAR is het essentieel dat als nummer de juiste B/L nummer wordt vermeld en niet de referte B/L of Master Bill Of Lading :”1”.
  De verwijzing naar de Bill of Lading in het segment RFF+MB of RFF+BL met waarde “1” geeft een “unexpected error” op moment van insturen van ‘vervanging’ code 5, ‘bijvoeging’ code 2 of ‘annulatie’ code 3  van de CUSCAR evenals bij de manuele aanzuivering van de summiere aangifte zeevracht door douanediensten.

 • C086 & Y975

  C086:

  Uitvoertoelating - Beschermingsmiddelen (Verordening (EU) 2020/402)

  Y975 :

  Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage I van Verordening (EU) 2020/402

  NL :

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=EN

 • Rules of origin EU - VK

  1. In exportaangifte kan een EU exporteur de oorsprong EU bewijzen
   Voor uitvoer van de EU naar het Verenigd Koninkrijk kunnen EU-exporteurs een attest van oorsprong opstellen en plaatsen op een factuur of ander handelsdocument indien de desbetreffende goederen voldoen aan de oorsprongsregels uit het akkoord. 

   De vermelding van het REX-nummer van de exporteur op het attest van oorsprong is verplicht als de waarde van de zending hoger is dan 6.000 euro. 

   Meer informatie kan u terugvinden in onze informatienota op de website:
   Verenigd Koninkrijk - Europese Unie | FOD Financiën (belgium.be)
    
  2. Een zending met oorsprong CN, ingevoegd in UK in december en nu ingevoerd in BE (EU)
    Zie pagina 15-16 van in bijlage (PDF, 715.95 KB)

   "Customs formalities applicable to goods entering the Union from the UK
   Where an economic operator bringing goods from the UK to the customs territory of the Union after the end of the transition period, when presenting the goods to customs at the border between the UK and the Union after the end of that period, can provide proof that the goods are Union goods and that the movement started in the UK or in an EU Member State before the end of the transition period, those goods must be treated as Union goods, i.e. in free circulation in the customs territory of the Union, and do not need to be placed under a customs procedure.

   Where, when arriving at the border between the Union and UK after the end of the transition period, the economic operator cannot provide the respective proofs, those goods will be treated as third country goods, i.e. the respective customs debt, VAT and excise duties, where applicable, will have to be paid when those goods are released for free circulation in the customs territory of the Union. Where applicable, import licenses will be required for those ongoing movements without proofs.

   As explained further below, where required, goods brought from the UK into the customs territory of the Union after the end of the transition period are to be covered by an entry summary declaration (ENS)."