Handleidingen PLDA-Web

 1. Downloadable file Welkom in PLDA (PDF, 444.79 KB)
 2. Downloadable file Aangifte SAD Procedure (PDF, 713.29 KB)
  1. Import 
   1. Downloadable file Tabbladen PLDA Regelingen H-I-J-K (PDF, 24.3 KB)
   2. Downloadable file AC4 (PDF, 373.7 KB)
   3. Downloadable file Vak 8: Geadresseerde - Aansprakelijke vertegenwoordiger - Intracommunautaire verwerver (PDF, 186.61 KB)
   4. Downloadable file Vak 36: Preferentie (PDF, 1016.82 KB)
   5. Downloadable file Vak 39: Contingent (PDF, 789.64 KB)
   6. Downloadable file Vak 44: Documenten – Controlemaatregelen Tarief bij invoer (PDF, 2.56 MB)
   7. Downloadable file Vak 47: Zelf ingebrachte verschuldigdheden (PDF, 6.88 KB)
   8. Vak 53: Bijkomende berekeningseenheden 
    1. Downloadable file Vak 53: Bijkomende berekeningseenheden (Accijnzen/Bijzondere Accijnzen/Verpakkingsheffing,...) (PDF, 155.53 KB)
    2. Downloadable file Vak 53: Bijkomende berekeningseenheden – PRIM (Invoerprijzen Groenten en Fruit) (PDF, 424.93 KB)
    3. Downloadable file Aangifte Regime J – Manipulatie (PDF, 63.82 KB)
  2. Export
   1. Downloadable file Tabbladen PLDA Regelingen A-B-C-D-E (PDF, 21.5 KB)
   2. Downloadable file Vak 44: Documenten - Controlemaatregelen Tarief bij uitvoer (PDF, 1.34 MB)
  3. Import/export
   1. Downloadable file Vak A: Kantoor van validatie (PDF, 66 KB) 
   2. Downloadable file Vak 30: Plaats van de goederen (PDF, 154.88 KB) 
   3. Downloadable file Vak 33.3 en 33.4: Aanvullende code Taric (PDF, 1.31 MB)
   4. Downloadable file Vak 33.5: Aanvullende nationale code (PDF, 547.3 KB)
   5. Downloadable file Vak 37.2 en 44: Communautaire en nationale aanvullende codes (PDF, 109.85 KB)
   6. Downloadable file Vak 40: Voorafgaand document (PDF, 118.35 KB) 
   7. Downloadable file Vak 44: Bijzondere vermeldingen (PDF, 297.52 KB)
   8. Downloadable file Vak 44: Bijzondere vermeldingen - Noodprocedure (PDF, 92.85 KB)
   9. Downloadable file Vak 49: Identificatie van het entrepot (PDF, 61.98 KB)
 3. Goederenstroom 
  1. Downloadable file Luchtvracht (DOC, 1.11 MB) 
  2. Downloadable file Zeevracht (PDF, 760.33 KB) 
  3. Downloadable file Entrepot type B (PDF, 283.89 KB)
 4. Gecombineerde nomenclatuur 2012
  1. VERORDENING (EU) Nr. 1006/2011 VAN DE COMMISSIE van 27 september 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
  2. Rectificatie van Verordening (EU) Nr. 1006/2011 van de Commissie van 27 september 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) Nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
  3. 2011-2012 Taric correlation table