Links Web + EDI

Links PLDA

* * *
 
Met het nieuwe authentificatiesysteem van BOSA, zal het niet meer mogelijk zijn om de certificaten van klasse 3 te gebruiken. De toegang tot de webapplicatie van PLDA zal enkel nog mogelijk zijn via de volgende digitale sleutels (https://www.csam.be/nl/profil-egov.html) :
  • eID
  • Itsme®
  • Gebruikersnaam en wachtwoord + token
  • Gebruikersnaam en wachtwoord + mobiele app
Buitenlanders die momenteel toegang hebben met een certificaat moeten een aanvraag indienen voor een token voor buitenlanders. Ze kunnen deze aanvraag per mail richten naar iam.da@minfin.fed.be  waarna aan de persoon zal worden gevraagd om zich aan te bieden in Brussel voor een verificatie van zijn identiteit en om zijn token te ontvangen.
 
BELANGRIJKE OPMERKING: als de authentificatie in PLDA gebeurt via de numerieke sleutels zoals hierboven vermeld, dan zal de validatie / digitale handtekening altijd gedaan worden aan de hand van een eID of een certificaat. U kan uw handtekening testen via volgende link: http://ccff02.minfin.fgov.be/diagnosis/ (maak hierbij gebruik van de browser Internet Explorer).
 
Om toegang te hebben tot PLDA, moet u ook beschikken over de rol « Paperless Douane en Accijnzen » (PLDA) die u waarschijnlijk vooraf werd toegekend door de Toegangsbeheerder van uw onderneming:
De gebruikers die op 15/07 de rol PLDA hebben in het systeem van de Sociale Zekerheid, hebben automatisch de rol « Paperless Douane en Accijnzen » (PLDA) .
In geval van problemen, kan u de helpdesk PLDA contacteren : plda.helpdesk@minfin.fed.be
 
Opmerking:
Het fragment over het authentificatiesysteem van FedICT, heeft enkel betrekking op de webapplicatie van PLDA. Wat betreft de toegang tot de interface ‘System to system’ (de webservices van PLDA) blijven de certificaten ondersteund.
 
* * *
 

Links voor extern gebruik

Web Omgeving

Omschrijving 

URL 

PLDA-Productie PLDA Web via internet https://eservices.minfin.fgov.be/PLDAWeb/ext
PLDA-Test PLDA Web via internet http://test-eservices.minfin.be/PLDAWeb/ext

B2B Omgeving

Omschrijving

URL

PLDA-Productie PLDA B2B Webservice CALLBACK WSDL https://ccff02.minfin.fgov.be:1443/PLDAWebservice/callback.wsdl
PLDA-Productie PLDA B2B Webservice POLLING WSDL https://ccff02.minfin.fgov.be:1443/PLDAWebservice/b2b.wsdl
PLDA-Test PLDA B2B Webservice CALLBACK WSDL  https://193.191.216.17/PLDAWebservice/callback.wsdl
PLDA-Test PLDA B2B Webservice CALLBACK WSDL https://193.191.216.17/PLDAWebservice/callback.wsdl
PLDA-Test PLDA B2B Webservice POLLING WSDL  https://193.191.216.16/PLDAWebservice/b2b.wsdl
PLDA-Test PLDA B2B Webservice CALLBACK WSDL  https://193.191.216.16/PLDAWebservice/callback.wsdl
PLDA-Test PLDA B2B Webservice CALLBACK WSDL https://193.191.216.16/PLDAWebservice/b2b

Links voor intern gebruik

Omgeving

Omschrijving

URL

PLDA-Productie PLDA Web via internet http://www.finbel.intra/PLDAWeb/int
PLDA-Test PLDA Web via internet http://ccffwbacc.finbel.intra/PLDAWeb/int

Voor export is de MIG SAD 2.04e van toepassing zoals terug te vinden op:
- Downloadable file MASP.be_ECS_SAD-2-04e.zip (ZIP, 251 bytes) (XSD)