Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

PLDA-rapportering

Bedrijven kunnen maandelijkse rapporten van hun invoer- en uitvoeraangiftes consulteren via het MyMinfin-portaal indien zij aan een minimumnorm van 500 invoeraangiftes of 500 uitvoeraangiftes op jaarbasis komen. De minimumnorm van 500 aangiftes is te bekijken op artikellijnniveau en niet op niveau MRN-nummer, m.a.w. het volstaat om in totaal 500 artikellijnen te hebben en niet 500 MRN-nummers. Een cumulatie van invoer- en uitvoeraangiftes om deze minimumnorm te halen is niet toegestaan. Deze rapportering is enkel opgezet voor de operatoren die optreden als verzender (export) of ontvanger (import). 

 • Wat moet ik doen om de maandelijkse rapporten van mijn invoer- en uitvoeraangiftes te verkrijgen in MyMinFin?

  Vanaf februari 2022 is het volgende van toepassing:
  Indien je AEO-vergund bent, dan worden de maandelijkse rapporten automatisch opgeladen in jouw MyMinfin-portaal indien je aan de voorwaarde van minimaal 500 invoer- of uitvoeraangiftes op jaarbasis voldoet. Voor die bedrijven verandert er dus niets.

  Indien je (nog) niet AEO-vergund bent, dan moet je een eenmalige aanvraag indienen om de rapporten te verkrijgen. Hiervoor stuur je een e-mail naar da.marketing@minfin.fed.be met vermelding van:

  • jouw EORI-nummer
  • jouw btw-nummer

  Als je voldoet aan de minimumvoorwaarde van 500 invoer- of uitvoeraangiftes op jaarbasis, dan zal je vanaf de maand volgend op de registratie maandelijks de rapporten kunnen consulteren in jouw MyMinfin.

 • Hoe moet ik inloggen om toegang te krijgen tot de maandelijkse rapporten over mijn invoer- en uitvoeraangiftes?

  Indien je voor de eerste maal inlogt, doorloop je volgende stappen: 

  1. Een toegangsbeheerder van jouw onderneming deelt de juiste rol toe aan zijn medewerkers. 
   De procedure om rollen toe te delen vind je hier terug, voor toegang tot de PLDA-rapporten gebruik je de volgende rol: “ FOD FIN Aanstelling Eigen Onderneming Douane en Accijnzen” met eigenschap ”Rapporten Douane en Accijnzen”.
  2. De medewerkers, die deze specifieke rol toebedeeld krijgen, melden zich vervolgens aan via MyMinFin in naam van de onderneming en downloaden de rapporten via het tabblad “mijn documenten”. 

  Ondervind je problemen bij het inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk PLDA.  

 • Waarvoor kan ik de automatische rapporten van invoer- en uitvoeraangiftes gebruiken?

  Met de gegevens uit de rapporten kan elk bedrijf crossreferenties uitvoeren met de eigen handelsadministratie. Indien ze een abnormaliteit of fout vaststellen, en ook de aangever bevestigt dat er iets niet klopt, dan kunnen zij de douane hierover inlichten. De douane zal vervolgens een onderzoek starten om eventuele fraude van btw-nummers op te sporen. 

 • Waarom wordt er gewerkt met een summiere dataset voor de automatische rapporten van invoer- en uitvoeraangiftes?

  Sommige gegevens mag de douaneadministratie niet zomaar doorgeven aan derden, dit in het kader van de geheimhoudingsplicht (artikel 320 van de AWDA).
  Niettegenstaande, kan elke operator steeds via de PLDA-webapplicatie of via zijn aangever de volledige dataset van zijn aangiften opvragen.

 • Wat met buitenlandse bedrijven en automatische rapporten van invoer- en uitvoeraangiftes?

  Voor buitenlandse bedrijven met invoer- en/of uitvoerbewegingen in België staan deze rapporten niet automatisch beschikbaar in MyMinfin. Zij kunnen hiervoor wel een aanvraag indienen via mail naar da.marketing@minfin.fed.be met vermelding van:

  • hun EORI-nummer
  • het Belgisch btw-nummer waaraan hun EORI-nummer gekoppeld is

  Ook voor hen geldt de minimumnorm van 500 invoer- of uitvoeraangiftes op jaarbasis als voorwaarde om de rapporten te kunnen verkrijgen.