Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

PLDA-rapportering

Bedrijven kunnen maandelijkse rapporten van hun invoer- en uitvoeraangiftes consulteren via het MyMinfin-portaal indien zij voldoen aan 1 van onderstaande voorwaarden:

 • AEO-vergund zijn of,
 • voldoen aan een minimumnorm van 500 invoer- of 500 uitvoeraangiftes op jaarbasis

De minimumnorm van 500 aangiftes is te bekijken op artikellijnniveau en niet op niveau MRN-nummer, m.a.w. het volstaat om in totaal 500 artikellijnen te hebben en niet 500 MRN-nummers.

Een cumulatie van invoer- en uitvoeraangiftes om deze minimumnorm te halen is niet toegestaan.

Let op: Deze rapportering is enkel opgezet voor de operatoren die optreden als afzender (export) of geadresseerde (import). Het aangifteoverzicht in de rapporten is daarom beperkt tot de aangiftes waarin de operator optreedt als verzender of geadresseerde (vak 2 of vak 8 E.D.). De aangiftes waar bedrijven optreden als dienstverlener voor hun klant(en) worden niet in rekening gebracht. 

 • Waarvoor kan ik de maandelijkse rapporten van invoer- en uitvoeraangiftes gebruiken?

  De AAD&A biedt de maandelijkse rapporten aan zodat de marktdeelnemer alle PLDA invoer- en uitvoeraangiftes, waarbij zijn EORI-nummer werd gebruikt om aangiftes te valideren, kan controleren op ongeoorloofd gebruik. Dit rapport mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.

  Met de gegevens uit de rapporten kan elk bedrijf crossreferenties uitvoeren met de eigen handelsadministratie. Indien ze een abnormaliteit of fout vaststellen, en ook de aangever bevestigt dat er iets niet klopt, dan kunnen zij de douane hierover inlichten. De douane zal vervolgens een onderzoek starten om eventuele fraude van btw-nummers op te sporen.

  Het aanbieden van dergelijke rapporten is een extra service maar geen wettelijke verplichting. Een aangever heeft namelijk zelf toegang tot de aangifteapplicatie PLDA waar alle data terug te vinden is in de aangiftehistoriek.

 • Wat moet ik doen om de maandelijkse rapporten van mijn invoer- en uitvoeraangiftes te verkrijgen in MyMinFin?

  Indien jouw bedrijf AEO-vergund is, dan worden de maandelijkse rapporten automatisch opgeladen in jouw MyMinfin-portaal.

  Indien jouw bedrijf (nog) niet AEO-vergund is, dan moet je een eenmalige aanvraag indienen om de rapporten te verkrijgen.

  Hiervoor stuur je een e-mail naar da.marketing@minfin.fed.be met vermelding van:

  • jouw EORI-nummer
  • jouw btw-nummer

  Indien jouw bedrijf voldoet aan de minimumnorm van 500 invoer- of uitvoeraangiftes op jaarbasis dan zal je vanaf de maand volgend op de registratie maandelijks de rapporten kunnen consulteren via het MyMinfin-portaal.

  Let op: de rapporten worden enkel verkregen via het MyMinfin-portaal. Het is niet langer toegestaan om data via e-mail te versturen omwille van de GDPR-wetgeving en de interne data protection policy. Historische data zijn momenteel niet beschikbaar op het portaal, de rapporten worden pas na aanvraag gegenereerd.

 • Hoe moet ik inloggen om toegang te krijgen tot de maandelijkse rapporten van mijn invoer- en uitvoeraangiftes in MyMinfin?

  Voor toegang tot de PLDA-rapporten moet de toegangsbeheerder van het bedrijf zijn medewerker de juiste rol toebedelen, zijnde “FOD FIN Aanstelling Eigen Onderneming Douane en Accijnzen” met eigenschap ”Rapporten Douane en Accijnzen”. Wanneer je zelf toegangsbeheerder bent, dien je jezelf deze rol ook toe te kennen.

  Hier kan je informatie vinden over de procedure voor het toewijzen van rollen en met wie je contact dient op te nemen als je verdere problemen ondervindt.

  De medewerkers, die de specifieke rol “FOD FIN Aanstelling Eigen Onderneming Douane en Accijnzen” met eigenschap ”Rapporten Douane en Accijnzen” toebedeeld krijgen, kunnen zich via MyMinFin aanmelden in naam van het bedrijf en de rapporten downloaden via het tabblad “Mijn documenten”.

  In dit tabblad “Mijn documenten” selecteer je in het dropdown-menu “alle types van documenten”.

 • Wat als ik niet kan inloggen of geen maandelijkse rapporten van mijn invoer- en uitvoeraangiftes zie in MyMinfin?

  Indien je jouw bedrijf niet kan selecteren in MyMinfin omdat dit bedrijf niet in jouw lijst staat of je ziet geen PLDA-rapporten in het tabblad “Mijn documenten”, dan is het mogelijk dat de toegangsbeheerder van jouw bedrijf jou nog niet de juiste rol heeft toebedeeld in MyMinfin.

  Hier kan je informatie vinden over de procedure voor het toewijzen van rollen en met wie je contact dient op te nemen als je verdere problemen ondervindt.

  Voor toegang tot de PLDA-rapporten gebruik je de volgende rol: “FOD FIN Aanstelling Eigen Onderneming Douane en Accijnzen” met eigenschap ”Rapporten Douane en Accijnzen”.

  Wanneer je zelf toegangsbeheerder bent, dien je jezelf deze rol ook toe te kennen.


  Ondervind je nog problemen bij het inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk PLDA.

 • Wat als mijn bedrijf een dienstverlener is, maar ik geen maandelijkse rapporten van mijn invoer- en uitvoeraangiftes zie in MyMinfin?

  Deze rapportering is bedoeld om ongeoorloofd gebruik van btw-nummers op te sporen.

  De PLDA-rapportering is beperkt tot de aangiftes waarin de operator optreedt als afzender of geadresseerde (vak 2 of vak 8 E.D.). De aangiftes waar bedrijven optreden als dienstverlener voor hun klant(en) worden niet in rekening gebracht. Vandaar dat jouw bedrijf mogelijks niet voldoet aan de minimumnorm om maandelijkse PLDA-rapportering te ontvangen.

 • Waarom wordt er gewerkt met een summiere dataset voor de maandelijkse rapporten van invoer- en uitvoeraangiftes?

  Sommige gegevens mag de douaneadministratie niet zomaar doorgeven aan derden, dit in het kader van de geheimhoudingsplicht (artikel 320 van de AWDA).

  Niettegenstaande, kan elke operator steeds via de PLDA-webapplicatie of via zijn aangever een overzicht van zijn aangiftes bekomen door de aangiftehistoriek te raadplegen in de PLDA-applicatie.

  Indien je problemen ondervindt met de toegang tot de PLDA-applicatie gelieve contact op te nemen met de helpdesk PLDA.

 • Is het mogelijk om retroactieve maandelijkse rapporten van mijn invoer- en uitvoeraangiftes aan te leveren?

  Neen. Het is helaas niet mogelijk om retroactieve rapporten aan te leveren via het MyMinfin-portaal. De rapporten worden pas gegenereerd vanaf de maand volgend op de registratie.

  Historische data zijn momenteel niet beschikbaar op het MyMinfin-portaal.

 • Wat met buitenlandse bedrijven en maandelijkse rapporten van invoer- en uitvoeraangiftes?

  Voor buitenlandse bedrijven met invoer- en/of uitvoerbewegingen in België zijn de rapporten niet automatisch beschikbaar in MyMinfin.

  Zij kunnen hiervoor wel een aanvraag indienen via e-mail naar da.marketing@minfin.fed.be met vermelding van:

  • hun EORI-nummer
  • het Belgisch btw-nummer waaraan hun EORI-nummer gekoppeld is

  Ook voor hen geldt dat zij dienen te voldoen aan 1 van onderstaande voorwaarden om de rapporten te kunnen verkrijgen via het MyMinfin-portaal:

  • AEO-vergund zijn of,
  • voldoen aan een minimumnorm van 500 invoer- of 500 uitvoeraangiftes op jaarbasis
 • Wat als ik de maandelijkse rapporten van invoer- en uitvoeraangiftes van een buitenlands bedrijf wil consulteren in MyMinfin en er geen toegangsbeheerder is met een Belgische eID?

  Hier kan je informatie vinden over de procedure voor het toewijzen van rollen en met wie je contact dient op te nemen als je verdere problemen ondervindt.

  Enkel een (hoofd)toegangsbeheerder kan rollen toekennen aan zichzelf en andere personen.

  Indien iemand anders aangesteld moet worden als (hoofd)toegangsbeheerder, kan dit via de site van de sociale zekerheid.

  Daar vind je een Step-by-Step Guide.

  Hierna dient de toegangsbeheerder (met Belgische eID) van het bedrijf de rol "FOD FIN Aanstelling Eigen Onderneming Douane en Accijnzen" met aanduiding "Rapporten Douane en Accijnzen" toe te kennen aan de werknemer(s) in MyMinfin.

  Indien jij aangewezen bent als toegangsbeheerder, dien je jezelf deze rol ook toe te kennen om toegang te krijgen tot de rapporten.

  De medewerkers, die deze specifieke rol toebedeeld krijgen, melden zich vervolgens aan via MyMinFin in naam van de onderneming en downloaden de rapporten via het tabblad “Mijn documenten”.

  In dit tabblad “Mijn documenten” selecteer je in het dropdown-menu “alle types van documenten”.