Technische documentatie

Docs


1. Planning


2. Nuttige documentatie

2.1 Aanzuiveren van geautomatiseerde goederencomptabiliteiten

2.2 Omzetting codes Sadbel - PLDA

2.3 Accepted CA


3. Lijst van de fouten


4. Testprocedure


5. Testscenario's

5.1 Algemeen

5.2 XML-Scenario's

 • Geen informatie beschikbaar

5.3 EDIFACT Scenario's

 • Geen informatie beschikbaar


6. Locatiecodes


7. Ontwikkeling Functioneel technische specificaties (FTS) - Printinformatie

7.1 PLDA

7.2 EAD-Export Control System


8. Ontwikkeling Functioneel technische specificaties (FTS) - Synthesedocument


9. Ontwikkeling Functioneel technische specificaties (FTS) - Documenten Connectiviteit


10. Ontwikkeling Functioneel technische specificaties (FTS) - Berichtspecificaties

10.1 Zeevracht

10.2 Luchtvracht

10.3 SAD EDIFACT

10.5 Globalisatie XML

10.6 AC4

 • XSD voor AC4 aangifte van toepassing produktie vanaf 01/10/2012
 • XSD  AC4 gebaseerd op XSD enig document maar er werd  gekozen voor aparte versie omdat de aangifte AC4 is binnen PLDA volledig apart van de verwerking van een aangifte Enig Document. 
 • XSD 


11. Ontwikkeling Functioneel technische specificaties (FTS) - Elektronische handtekening

Start is voorzien op half-april 2012. Er kan gefaseerd gestart worden per certificaat.


12. Pakket 2 – Functioneel technische specificaties goederenstromen – Berichtspecificaties

Zeevracht

Luchtvracht

Zee-en luchtvracht

EIR Messages

 • "Entry Into the Record" is een project waarbij (aan een AEO gecertificeerd bedrijf) de mogelijkheid wordt aangeboden om zijn invoeraangiften niet op het ogenblik van de eigenlijke grensoverschrijding op te stellen maar in een later stadium.
 • Ten behoeve van de aanzuivering van de goederencomptabiliteit dient dan wel een aanzuiveringsbericht ( EIR bericht) naar de goederencomptabiliteit te worden gestuurd.
 • Het testen van de EIR berichten  zal mogelijk zijn vanaf versie 6.0.0.7 in TEST dd 29/05/2012
 • Voorlopig alleen voor testen, in PRODUCTIE kan het bericht nog niet gebruikt worden.
 • Begeleidende nota is nog niet klaarn, na goedkeuring Dienst Doauneprocedures zal die gepubliceerd worden 
 • Downloads


13. Versienummering


14. Codelijsten

14.1 Algemeen

14.2 Import

14.3 Export

14.4 Import-Export

14.5 Transit


15. Lijst van gevaarlijke goederen