Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Registratie EDI

1. Registratieprocedure

Om de PLDA- applicatie te gebruiken aan de hand van-EDI-berichten (dit zijn XML en Edifactberichten) moet u een server certificaat aanvragen dat toelaat om de server van uw onderneming te authentiseren binnen de PLDA-applicatie.

 

De door de FOD Financiën erkende Server certificaten worden enkel afgegeven door:

  • Globalsign, http://www.globalsign.be
  • ISABEL, http://www.isabel.be
  • Certipost, http://www.certipost.be
  • VeriSign certificaten, http://www.verisign.com

Dit certificaat moet geïnstalleerd worden op de server van de onderneming die de verbinding maakt met de PLDA-applicatie. De “public key” van het certificaat moet overgemaakt worden aan het secretariaat van het Enig Kantoor (buek.da@minfin.fed.be), die dit aan de stafdienst ICT zal bezorgen voor installatie op de servers van de FOD Financiën. Als onderwerp van de E-mail vermeld u PLDA-EDI Public Key – “ondernemingsnummer” en “naam onderneming”. Indien u berichten aan Douane en accijnzen overmaakt via een “Netwerk en Service Provider” moet enkel uw “Netwerk en Service Provider” zijn servercertificaat laten registreren.

 

De integriteit van de elektronische berichten die naar PLDA-EDI worden verstuurd wordt gewaarborgd door de elektronische handtekening van de aangever met zijn persoonlijk certificaat of zijn elektronische identiteitskaart. De door de FOD Financiën erkende persoonlijke certificaten kunnen aangevraagd worden bij

  • Globalsign, http://www.globalsign.be
  • ISABEL, http://www.isabel.be
  • Certipost, http://www.certipost.be

Deze persoonlijke certificaten worden geïnstalleerd op de server of de computers van de gebruikers in uw onderneming naargelang de manier waarop de applicaties binnen uw onderneming werden opgebouwd. Het stamcertificaat voor de elektronische handtekening wordt met iedere bericht meegestuurd.

 

Telkens wanneer een aangifte wordt aangemaakt, gewijzigd of geannuleerd zullen de applicaties van uw onderneming moeten zorgen voor een elektronische ondertekening van de inhoud van het bericht met het persoonlijk certificaat van de natuurlijke persoon die voor de onderneming als aangever optreedt.

 

PLDA-EDI voert geen controle uit op de rechten die aan de werknemers werden toegekend om de onderneming te verbinden. Het is aan de onderneming om deze controles in te bouwen in haar systeem. Het bericht wordt door het servercertificaat van het systeem geauthentiseerd vooraleer dat het bericht aan de douane overmaakt.

2. De serviceprovider

Wanneer de aangever gebruikt maakt van de diensten van een serviceprovider, moet de serviceprovider die het bericht overmaakt aan de douane ook om een registratie verzoeken bij de helpdesk van het enig kantoor. Daartoe dient hij het registratieformulier in te vullen en door te sturen naar plda.helpdesk@minfin.fed.be


 


The SSL-Client certificate with "CN = SSL SPF Finances - FOD Financien SSL" used by the Federal Government Finances Belgium in the PRODUCTION environment - to authenticate on websites/webservices using a SSL-Cient certificate - has been renewed.
Websites, webservices that are secured using 2-way ssl-authentication should thrust this new certificate or even better the CA-Chain. These certificates can be found in  attachement (ZIP, 3.9 KB).

3. PRODUCTION CERTIFICATES

 

4. TEST CERTIFICATES

TLS client / WS security / signature TEST (CN=FPSFinancesSSLTest.minfin.be)
https://ccff02.minfin.fgov.be/publicCertificates/FPSFinancesSSLTest-20200901.pem
TLS serveur ccff-test1 et ccff-test2 (CN=ccff-test1.minfin.be)
https://ccff02.minfin.fgov.be/publicCertificates/ccff-test1.minfin.be.pem-20200901.pem