Registratie Web

Met het nieuwe authentificatiesysteem van BOSA, zal het niet meer mogelijk zijn om de certificaten van klasse 3 te gebruiken. De toegang tot de webapplicatie van PLDA zal enkel nog mogelijk zijn via de volgende digitale sleutels (https://www.csam.be/nl/profil-egov.html) :
 • eID
 • Itsme®
 • Gebruikersnaam en wachtwoord + token
 • Gebruikersnaam en wachtwoord + mobiele app
Buitenlanders die momenteel toegang hebben met een certificaat moeten een aanvraag indienen voor een token voor buitenlanders. Ze kunnen deze aanvraag per mail richten naar iam.da@minfin.fed.be  waarna aan de persoon zal worden gevraagd om zich aan te bieden in Brussel voor een verificatie van zijn identiteit en om zijn token te ontvangen.
 
BELANGRIJKE OPMERKING: als de authentificatie in PLDA gebeurt via de numerieke sleutels zoals hierboven vermeld, dan zal de validatie / digitale handtekening altijd gedaan worden aan de hand van een eID of een certificaat. U kan uw handtekening testen via volgende link: http://ccff02.minfin.fgov.be/diagnosis/ (maak hierbij gebruik van de browser Internet Explorer).
 
Om toegang te hebben tot PLDA, moet u ook beschikken over de rol « Paperless Douane en Accijnzen » (PLDA) die u waarschijnlijk vooraf werd toegekend door de Toegangsbeheerder van uw onderneming:
De gebruikers die op 15/07 de rol PLDA hebben in het systeem van de Sociale Zekerheid, hebben automatisch de rol « Paperless Douane en Accijnzen » (PLDA) .
In geval van problemen, kan u de helpdesk PLDA contacteren : plda.helpdesk@minfin.fed.be
 
Opmerking:
Het fragment over het authentificatiesysteem van FedICT, heeft enkel betrekking op de webapplicatie van PLDA. Wat betreft de toegang tot de interface ‘System to system’ (de webservices van PLDA) blijven de certificaten ondersteund.
 

* * *

Eerst en vooral dient de firma, als bedrijf, over een beveiligde verbinding te beschikken die toegang verleent tot het portaal van de Sociale Zekerheid. Er wordt eveneens een lokale beheerder aangesteld. Deze laatste dient op de loonlijst van het bedrijf te figureren. Slechts één enkele beheerder mag aangeduid worden. Per bedrijf zal deze lokale beheerder optreden als contactpersoon die het bedrijf vertegenwoordigt. Hij/Zij heeft toegang tot de beveiligde applicaties voor bedrijven bij het portaal van de Sociale Zekerheid, het federale portaal en de websites van verscheidene federale overheidsdiensten.

De lokale beheerder zal eveneens andere personen in de onderneming kunnen machtigen om deze beveiligde elektronische diensten te gebruiken. Zij worden in het schema voorgesteld als USER1, USER2, USER3,…
Anders gesteld, deze persoon zal gebruikers kunnen creëren en daarbij definiëren voor welke toepassingen zij toegang zullen hebben.
Indien uw onderneming reeds beschikt over een beveiligde toegang, kan u deze blijven gebruiken.

De Helpdesk Sociale Zekerheid kan u bereiken op het volgend telefoonnummer 02/511.51.51, elke werkdag tot 20 uur om u te helpen na te gaan of deze applicaties voor u toegankelijk zijn.

EMCS

 • EMCS - Excise Movement Control System
  Opvolgen vand de bewegingen van accijsgoederen
 • EMCS SIM - Excise Movement and Control System (Simulatie)
  Testomgeving voor het opvolgen van bewegingen van accijnsgoederen onder de schorsingsregel

NCTS

 • NCTS SIM Web - New Computerized Transit System (simulatie versie)
  Simulatieomgeving voor externe (eind)gebruikers van NCTS Web
 • NCTS Web - New Computerized Transit System
  Produktieomgeving voor externe (eind)gebruikers van NCTS Web

PLDA

 • Paperless Douane en Accijnzen
  Aangiften in zake douane en accijnzen.
 • Paperless Douane en Accijnzen (Simulatie)
  Aangiften in zake douane en accijnzen.
 • Paperless Douane en Accijnzen - Administratie
  Registreren van bedrijven.
 • Paperless Douane en Accijnzen - Administratie (Simulatie)
  Registreren van bedrijven.

De persoon die de PLDA-Webtoepassing wenst te gebruiken, moet indien hij handelt voor eigen rekening ofwel

 • Een X.509-certificaat (client certificaat) of
 • Een Belgische identiteitskaart (eID-kaart).

Door de FOD Financiën erkende X.509 certificaten worden afgegeven door

Indien u over een elektronische identiteitskaart beschikt, heeft elke gebruiker zijn eigen authentificatiebewijs. Hij zal deze vervolgens exporteren naar zijn PC en via de Usermanagement op het portaal van de Sociale Zekerheid (onder de rubriek Persoonlijke gegevens > Beheer van certificaat voor gebruik op het portaal van de Sociale Zekerheid).

Indien u over een ander certificaat beschikt dan de eID, zal dit authentificatiebewijs geldig zijn voor alle door de lokale beheerder aangewezen gebruikers. Van dit certificaat zal eveneens een uittreksel en een upload in elke Usermanagement gemaakt worden.

Belangrijk bericht voor de gebruikers die zich identificeren met een Isabel SmartCard.
Isabel is bezig met het vervangen van alle "rode" of "grijze" kaarten door een SmartCard waarvan de veiligheid is verbeterd.
Vanaf 30/11/2017 zullen de oude Isabel kaarten niet meer worden gebruikt voor de toegang tot PLDA.
Om uw nieuwe Isabel SmartCard aan te vragen, gelieve volgende link te gebruiken: https://www.isabel.eu/requestcardupgrade


Parallel aan deze stappen, zal een mail verstuurd moeten worden naar het volgende adres: plda.helpdesk@minfin.fed.be, met als onderwerp:

 • “Registratie voor de applicaties PLDA, NCTS, EMCS”, en de volgende informatie bevatten:
 • Naam van de onderneming
 • Ondernemingsnummer (BTW-/KBO-nummer)
 • Adresgegevens van de onderneming (straat, nummer, postnummer en gemeente)
 • E-mailadres waarop u de in test gevalideerde aangiften wil ontvangen
 • E-mailadres waarop u informatie over "Paperless Douane en Accijnzen" wil ontvangen
 • Contactpersoon: naam, tel.nr., fax.nr., email-adres
 • Gewenste taal (slechts één van de drie landstalen NL, FR of DE)
 • Toepassingen die u wilt testen: PLDA-Web

U ontvangt van de helpdesk binnen de week de URL waarop u kan testen.


Deze configuratie moet u zorgvuldig uitvoeren, om u daarin te helpen raden wij u aan om op onze informatiesite te informeren en nauwkeurig alle noodzakelijke handelingen uit te voeren (volgens uw besturingssysteem):
https://financienpr.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/registratie-en-configuratie/pc-configuratie


Schema