Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Registratie Web

De gebruikers dienen zich aan te melden via het authentificatiesysteem van BOSA via de volgende digitale sleutels (https://www.csam.be/nl/egov-profiel.html) :

  • eID

  • Itsme®

  • Gebruikersnaam en wachtwoord + beveiligingscode via email

  • Gebruikersnaam en wachtwoord + beveiligingscode via mobiele app

Eerst en vooral dient er een lokale beheerder te worden aangesteld. Hij/Zij dient op de loonlijst van het bedrijf te figureren. Er mag in principe slechts één lokale beheerder worden aangeduid. Deze persoon zal optreden als contactpersoon die het bedrijf vertegenwoordigt. Hij/Zij heeft toegang tot de beveiligde applicaties voor bedrijven bij het portaal van de Sociale Zekerheid, het federale portaal en de websites van verscheidene federale overheidsdiensten.

De lokale beheerder zal eveneens andere personen in de onderneming kunnen machtigen om deze beveiligde elektronische diensten te gebruiken. Dit gebeurt via het rollenbeheer. Meer bepaald, zij zullen voor de andere personen de noodzakelijke rol dienen aan te maken waarbij de gebruiker deze nadien dient te aanvaarden.

Meer informatie over het aanstellen van de lokale beheerder en het aanmaken en aanvaarden van de noodzakelijke rollen vindt u hier terug.

! NEW !

Niet-Belgische inwoners kunnen verbinding maken  door de instructies via deze link te volgen. For Reg | FOD Financiën (belgium.be)

Naast het rollenbeheer, bestaat er ook nog de mogelijkheid tot het toekennen van mandaten. Hierbij kan men “anderen” machtigen om in zijn naam op te treden. Dit kan slechts voor bepaalde toepassingen. Meer info over mandaten vindt u op https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten

In geval van problemen, kunt u  eerst proberen de oplossing te vinden op

Voor wat het rollenbeheer betreft, op https://rma-help.fedict.belgium.be/nl/faqs

Voor wat de mandaten betreft, op https://www.loginhulp.be/46-Self_Service_Mandatensysteeem.html

U kan ook de helpdesk contacteren, ofwel :