Rollen administratie

Met het nieuwe authentificatiesysteem van BOSA, zal het niet meer mogelijk zijn om de certificaten van klasse 3 te gebruiken. De toegang tot de webapplicaties  PLDA en EMCS zal enkel nog mogelijk zijn via de volgende digitale sleutels (https://www.csam.be/nl/profil-egov.html) :
 • eID
 • Itsme®
 • Gebruikersnaam en wachtwoord + token
 • Gebruikersnaam en wachtwoord + mobiele app
Buitenlanders die momenteel toegang hebben met een certificaat moeten een aanvraag indienen voor een token voor buitenlanders. Ze kunnen deze aanvraag per mail richten naar iam.da@minfin.fed.be  waarna aan de persoon zal worden gevraagd om zich aan te bieden in Brussel voor een verificatie van zijn identiteit en om zijn token te ontvangen.
BELANGRIJKE OPMERKING: als de authentificatie in de webapplicatie PLDA / EMCS gebeurt via de numerieke sleutels zoals hierboven vermeld, dan zal de validatie / digitale handtekening altijd gedaan worden aan de hand van een eID of een certificaat. U kan uw handtekening testen via volgende link: http://ccff02.minfin.fgov.be/diagnosis/ (maak hierbij gebruik van de browser Internet Explorer).
Om toegang te hebben tot de webapplicaties, moet u ook beschikken over de nodige rol zoals bijv « Paperless Douane en Accijnzen » (PLDA) of «EMCS» die u waarschijnlijk vooraf werd toegekend door de Toegangsbeheerder van uw onderneming:
In geval van problemen, kan u de helpdesk van de betrokken webtoepassing contacteren : plda.helpdesk@minfin.fed.be of emcs.helpdesk@minfin.fed.be
Opmerking:
Het fragment over het authentificatiesysteem van FedICT, heeft enkel betrekking op de webapplicatie PLDA en EMCS. Wat betreft de toegang tot de interface ‘System to system’ (de webservices van PLDA / EMCS) blijven de certificaten ondersteund.

* * *

Het kan zijn dat er voor bepaalde aangevers een lijst met hoedanigheden is. Er moet nagegaan worden of de applicaties beschikbaar zijn uw domein FINANCIEN / FIN_PLDA  of FINANCIEN / EMCS op de site van de Sociale Zekerheid:

EMCS

 • EMCS - Excise Movement Control System
  Opvolgen vand de bewegingen van accijsgoederen
 • EMCS SIM - Excise Movement and Control System (Simulatie)
  Testomgeving voor het opvolgen van bewegingen van accijnsgoederen onder de schorsingsregel

NCTS

 • NCTS SIM Web - New Computerized Transit System (simulatie versie)
  Simulatieomgeving voor externe (eind)gebruikers van NCTS Web
 • NCTS Web - New Computerized Transit System
  Produktieomgeving voor externe (eind)gebruikers van NCTS Web

PLDA

 • Paperless Douane en Accijnzen
  Aangiften in zake douane en accijnzen.
 • Paperless Douane en Accijnzen (Simulatie)
  Aangiften in zake douane en accijnzen.
 • Paperless Douane en Accijnzen - Administratie
  Registreren van bedrijven.
 • Paperless Douane en Accijnzen - Administratie (Simulatie)
  Registreren van bedrijven.
Met betrekking tot de toegang tot PLDA of EMCS moet je eveneens het domein FINANCIEN aanduiden. Voor de gebruikers van een elektronische identiteitskaart, zorg ervoor dat het certificaat van je authentificatie opgeladen is in je profiel.

De procedure staat beschreven via deze link: http://plda.fgov.be/nl/pc_configuratie

Algemene info over het systeem Rollenbeheer van FedICT vindt u hier terug:
http://www.fedict.belgium.be/nl/identificatie_beveiliging/rollenbeheer/

Het systeem Rollenbeheer is bereikbaar via de volgende url:  https://iamapps.belgium.be/rma

Dankzij de website http://www.loginhulp.be

Rollen administratie