Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Rollen administratie

Om te kunnen inloggen in de webapplicaties van Douane en Accijnzen dient men over de daartoe voorziene rol te beschikken. Het beheer van deze rollen loopt via de toepassing Rollenadministratie. Hier kan de lokale beheerder de rollen toekennen aan de gebruikers binnen de onderneming.

Algemene informatie over het systeem Rollenbeheer van FedICT vindt u hier terug:

Het systeem Rollenbeheer is bereikbaar via de volgende url:  

Indien u problemen zou ondervinden bij het inloggen, kan u mogelijke oplossingen terugvinden via de website http://www.loginhulp.be.

Rollen administratie

Om de rol toe te kennen, te aanvaarden en te bevestigen, klikt u best op stap 1, stap 2 en stap 3. Daar vindt u de uitleg betreffende deze stappen terug.