Rollen administratie

Zoals reeds eerder gecommuniceerd zal PLDA vanaf de volgende versie 13.0 overschakelen naar het authenticatie-systeem van FedICT, in plaats van het huidig authenticatie-systeem van de Sociale zekerheid.
Dit houdt in dat gebruikers van de PLDA Webapplicatie daarvoor de juiste toegangsrol voor PLDA moeten toegewezen krijgen in het systeem 'rollenbeheer' van FedICT. Gelieve in geval van problemen contact op te nemen met de PLDA helpdesk en niet met de helpdesk van FedICT.

Met deze omschakeling verandert PLDA ook van URL. Het nieuwe adres wordt dan:  https://eservices.minfin.fgov.be/PLDAWeb/ext

Via het nieuwe authenticatie-systeem van FedICT zal het echter niet langer mogelijk zijn om nog verder certificaten van klasse 3 te gebruiken voor de authenticatie van natuurlijke personen. De toegang tot de PLDA Webapplicatie zal dus enkel nog kunnen met e-ID of token kunnen gebeuren.

Voor buitenlandse personen die tot op heden toegang hadden tot PLDA via certificaten van klasse 3, is het zo dat zij een token voor buitenlanders zullen moeten aanvragen.  Ze kunnen dit per mail aanvragen op het e-mailadres iam.da@minfin.fed.be, waarna de persoon in kwestie zich op afspraak in Brussel zal moeten presenteren voor een identiteitscontrole en om de token in ontvangst te nemen.

Opdat iedereen de tijd zou krijgen om het nodige in orde te brengen voor zijn toegang via FedICT, zullen wij voorlopig nog tegelijkertijd de toegang ondersteunen via het portaal van de Sociale zekerheid. Dus met gebruikmaking van de bestaande URL:  http://ccff02.minfin.fgov.be/PLDAWeb/ext

Er is op dit ogenblik nog geen einddatum vastgelegd voor het stopzetten van deze tijdelijke toegang via de Sociale zekerheid, maar dit zal dan minstens een maand op voorhand aangekondigd worden.

Opmerking:
De omschakeling naar het authenticatie-systeem van FedICT heeft enkel betrekking op de PLDA Webapplicatie. Voor wat betreft de system-to-system interface (PLDA webservice) worden de certificaten wel verder ondersteund.

* * *

Het kan zijn dat er voor bepaalde aangevers een lijst met hoedanigheden is. Er moet nagegaan worden of de applicaties beschikbaar zijn uw domein FINANCIEN op de site van de Sociale Zekerheid:

EMCS

 • EMCS - Excise Movement Control System
  Opvolgen vand de bewegingen van accijsgoederen
 • EMCS SIM - Excise Movement and Control System (Simulatie)
  Testomgeving voor het opvolgen van bewegingen van accijnsgoederen onder de schorsingsregel

NCTS

 • NCTS SIM Web - New Computerized Transit System (simulatie versie)
  Simulatieomgeving voor externe (eind)gebruikers van NCTS Web
 • NCTS Web - New Computerized Transit System
  Produktieomgeving voor externe (eind)gebruikers van NCTS Web

PLDA

 • Paperless Douane en Accijnzen
  Aangiften in zake douane en accijnzen.
 • Paperless Douane en Accijnzen (Simulatie)
  Aangiften in zake douane en accijnzen.
 • Paperless Douane en Accijnzen - Administratie
  Registreren van bedrijven.
 • Paperless Douane en Accijnzen - Administratie (Simulatie)
  Registreren van bedrijven.
Met betrekking tot de toegang tot PLDA moet je eveneens het domein FINANCIEN aanduiden. Voor de gebruikers van een elektronische identiteitskaart, zorg ervoor dat het certificaat van je authentificatie opgeladen is in je profiel.

De procedure staat beschreven via deze link: http://plda.fgov.be/nl/pc_configuratie

 

Algemene info over het systeem Rollenbeheer van FedICT vindt u hier terug:
http://www.fedict.belgium.be/nl/identificatie_beveiliging/rollenbeheer/

Het systeem Rollenbeheer is bereikbaar via de volgende url:  https://iamapps.belgium.be/rma

Dankzij de website http://www.loginhulp.be

 

Rollen administratie