Rechten geven als Lokale Beheerder

Helpdesk van de Sociale Zekerheid:

Lokale Beheerder

  • In de menu "Functionaliteiten"
    • Klik op "Gebruikers"
  • In het veld "Een Co-Lokale beheerder INSZ toevoegen"
    • Vul het Rijksregisternummer in van de toe te voegen persoon in de hoedanigheid van Co-Beheerder
  • Vervolledig alle identificatiegegevens
  • Klik op "Opslaan"
  • Verifieer de gegevens
  • Klik op "Bevestigen"