Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

NCTS

 LATEST Planning (XLSX, 10.84 KB)

Public Certificates:
NIEUW CERTIFICAAT INSTALLATIE VANAF 29/09/2022 MOGELIJK :  PROD_NCTS_2022 (ZIP, 4 KB)
ARCHIEF (niet meer in gebruik) :
TEST certificate NCTS:

Handleidingen NCTS Fase 4 (versie alleen in het Engels)

Op 01 juli 2009 zal fase 4 van het NCTS worden uitgevoerd. De nieuwigheden hebben voornamelijk betrekking op de “safety and security” gegevens en het ontdubbelen van het vak TIN teneinde de NCTS-TIR aangiften beter te kunnen identificeren.

Het vermelden van de “safety and security” gegevens is geen verplichting voor de aangever van douanevervoer. Dit wil zeggen dat de economische operators die geen gebruik gaan maken van de optie “safety and security” en die geen TIR-transporten meedelen, quasi geen aanpassingen dienen te laten uitvoeren aan hun intern doorvoersysteem.
De economische operators die wel TIR-aangiften gaan doorzenden maar geen “safety and security” gegevens zullen een beperkte aanpassing dienen te laten uitvoeren aan hun intern doorvoersysteem, terwijl zij die wel gebruik gaan maken van de optie “safety and security” doorgedreven wijzigingen zowel op berichtenniveau als in relatie met het printen van de begeleidingsdocumenten (vereenvoudigde procedure) zullen moeten laten uitvoeren.

Hierna vindt u reeds een aantal gewijzigde bijlagen.
De bijlage C omvat enkel de codelijsten van de E.U. De nationale codelijsten zijn nog steeds dezelfde als deze die gelden voor de oude versie.

U voorlopig de oude bijlage H nog dient te gebruiken tot dat wij de nieuwe correcte bijlage H hebben ontvangen van de Europese Commissie.
 
 

  • bijlage H (Nog niet beschikbaar)
  • bijlage H (Nog niet beschikbaar)

Handleidingen opgelet Engelse (EN)en Nederlandse (NL)versies

Nota's