Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wapens

 • Hoe kan ik een wapen in- of uitvoeren?

  De wapenhandel in België is geregionaliseerd. Voor de in-, uit- of doorvoer van:

  • wapens;
  • munitie;
  • materieel voor militair gebruik of ordehandhaving; en
  • de daaraan verbonden technologie;

  heeft u een vergunning nodig van het Gewest waarin u of de maatschappelijke zetel van uw firma is gevestigd:

  Vlaams Gewest:

  Dienst Controle Strategische Goederen
  Departement internationaal Vlaanderen
  Boudewijnlaan 30, bus 80
  1000 Brussel
  Tel: 02 553 57 92
  e-mail: csg@iv.vlaanderen.be
  www.vlaanderen.be/csg

  Waals Gewest:

  SPW DGO6
  Direction Licences Armes
  Chaussée de Louvain, 14
  5000 NAMUR
  http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

  Brussels Gewest:

  Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Directie Externe Betrekkingen
  Cel Vergunningen
  Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
  Fax: +32 (0)2 800 38 24
  E-mail: info@mbhg.irisnet.be
  http://www.brussel.irisnet.be/werken-en-ondernemen/vergunningen-licenties-toelatingen/wapens-en-technologieen-voor-tweeerlei-gebruik

  De Belgische douane controleert bij de in-, uit- of doorvoer van deze goederen of de gevraagde vergunning aanwezig is.

 • Uitzonderingen op de vergunningsplicht

  Voor “niet-vuurwapens”, zoals luchtdrukgeweren en blanke wapens (messen en andere snijwapens) geldt het vergunningsregime niet. Dat is zelfs het geval wanneer de Wapenwet van 2006 ze wél als vergunningsplichtig bestempelt voor het bezit en gebruik binnen België.

  Sommige blanke wapens  vallen onder de categorie van de verboden wapens. Net zoals voor alle andere verboden wapens leveren de gewesten geen vergunningen voor deze categorie. Slechts in een klein aantal uitzonderingen die voorzien zijn in de Wapenwet van 2006 kunnen verboden wapens onder vergunning worden ingevoerd.

  Voor het verkeer binnen de Benelux is evenmin een vergunning vereist.

 • Voorafgaande machtiging

  Het Waals en Brussels gewest leveren pas een licentie af nadat u bij de FOD Justitie een zogenaamde voorafgaande machtiging hebt aangevraagd. Deze machtiging wordt pas uitgeschreven na een moraliteitsonderzoek.

  Meer info vindt u op: http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/wapens/uitvoer_en_doorvoer

  Het Vlaams Gewest werkt met een soortgelijk systeem van voorafgaande machtigingen, maar levert die zelf af.

 • Het bezit van wapens in België

  Voor het bezit van wapens bent u gebonden aan de Wapenwet van 2006. Daarbij is het belangrijk om te weten tot welk van de volgende drie categorieën het wapen behoort:

  • verboden wapens;
  • vergunningsplichtige wapens;
  • vrij verkrijgbare wapens.

  Vuurwapens zijn in het algemeen niet toegelaten in België, maar ook goederen als knipmessen en pepperspray worden beschouwd als een verboden wapen. De Belgische Douane is bevoegd voor de toepassing van deze wet.

  Naast de wapenwet moet u rekening houden met de gewestelijke decreten over de jacht, de gemeenschapsdecreten over sportschieten en de regelgeving rond de uitvoer van wapens, die geregionaliseerd is (zie hierboven).

  Uitgebreidere informatie en voorbeelden vindt u op de website van de FOD Justitie.