Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Accijnzen

Op het moment dat UK geen lidstaat meer is van de Europese Unie heeft dit op accijnsvlak tot gevolg dat een vervoer van accijnsgoederen vanuit België naar UK wordt beschouwd als een uitvoer naar een derde land en niet meer als een overbrenging onder de accijnsschorsingsregeling. De procedures die gelden inzake EMCS zullen bijgevolg moeten aangevuld worden met de procedures inzake uitvoer.

Een vervoer van accijnsgoederen vanuit UK naar België zal bijgevolg worden beschouwd als een invoer waarvoor de voorgeschreven procedures moeten worden gevolgd; ook hier zal pas vanaf het moment van invoer in België in voorkomend geval een overbrenging onder de accijnsschorsingsregeling kunnen plaatsvinden en gelden de regels inzake EMCS.

U kan op de webpagina van Accijnzen terecht voor meer informatie over accijnzen en EMCS.