Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Januari 2021: Algemene nota Brexit handelsdeal

De Brexit heeft tot gevolg dat ook het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk (VK) onderworpen zijn aan de bepalingen van het douanewetboek van de Unie (DWU) en aan de bijhorende douaneformaliteiten.

De nota: " Algemene nota Brexit handelsdeal (PDF, 407.82 KB)" is het resultaat van overleg tussen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) en privé partners in het kader van het Nationaal Forum - subwerkgroep Brexit.