Januari 2021: Algemene nota Brexit handelsdeal

De Brexit heeft tot gevolg dat ook het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk (VK) onderworpen zal worden aan de bepalingen van het douanewetboek van de Unie (DWU) en aan de bijhorende douaneformaliteiten.

De nota: " Algemene nota Brexit handelsdeal (PDF, 407.82 KB)" is het resultaat van overleg tussen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) en privé partners in het kader van het Nationaal Forum - subwerkgroep Brexit. De werkgroep heeft als doel zowel de AAD&A, de havens als de ondernemingen voor te bereiden op de Brexit zodanig dat de bestaande goederenstromen zo weinig mogelijk worden verstoord en de dienstverlening van de AAD&A op peil blijft.