Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Checklist brexit: hoe handel drijven met de UK?

 • EORI-nummer aanvragen

  Een EORI-nummer heeft u nodig om te handelen met landen buiten de EU (zogenaamde derde landen). Dit nummer is gebaseerd op het ondernemingsnummer. Meer informatie over het bekomen van dit nummer vindt u op onze EORI-pagina's. U kan ook nagaan of uw EORI-nummer actief is via de EORI-nummervalidering van de Europese Commissie.
 • Kennis douanewetgeving en douaneprocessen

  Indien u nu reeds handelt met derde landen, past u nu dezelfde regeling toe op de handel met het VK. Indien u geen ervaring hebt met in- en uitvoer, neemt u best externen onder de arm. Dit kan onder andere een douanevertegenwoordiger zijn.

  Bij grotere volumes is het aangewezen om uw boekhouding, systemen en softwarepakket te voorzien van een douanemodule.

 • Douanedocumenten

  Elke in- en uitvoer gaat gepaard met een douanedocument dat elektronisch moet doorgestuurd worden via het PLDA-systeem van de Belgische douane. Douanevertegenwoordigers of logistieke dienstverleners kunnen deze formaliteiten voor u regelen.
 • Verificatie

  De douane gaat na of de informatie op uw douanedocumenten overeenkomt met de inhoud van uw zending. Deze controles kunnen zich puur op documenten baseren of hulpmiddelen als een scan inzetten. Een bepaald percentage van de zendingen wordt onderworpen aan een volledige fysieke controle. Bij een dergelijke controle moeten u of uw vertegenwoordiger assistentie kunnen verlenen aan de plaatselijke douanediensten. De verificateur kan u bijvoorbeeld vragen om bepaalde verpakking uit uw zending aan te bieden en te openen.

  Sommige goederen, denk maar aan voeding of militair materieel, kunnen pas in- of uitgevoerd worden als de douaneaangifte gepaard gaat met de nodige vergunning. Een container zal bovendien ook ontgast moeten worden, voor de veiligheid van de aanbieder en de douane.

  Indien er onregelmatigheden zijn, bijvoorbeeld omdat het type goed of de hoeveelheid verschilt, zal uw zending niet vrijgegeven worden.

 • Douanevergunningen

  Douanevergunningen vereenvoudigen het proces, laten toe om goederen tijdelijk op te slaan of geven de mogelijkheid om onder schorsing van douanerechten en BTW te werken. Bestaande vergunningen zullen indien nodig moeten uitgebreid worden met het VK. Nieuwe vergunningen moeten tijdig aangevraagd worden. De types vergunningen en de manieren om ze aan te vragen vindt u op de pagina 'productfiches'.
 • Aanvraag borg

  Indien u gebruik maakt van een vergunning is de kans groot dat er goederen onder een schorsingssysteem vallen. Dat houdt in dat er geen rechten of BTW moeten betaald worden totdat de regeling wordt beëindigd. Hiervoor moet een borg of zekerheid beschikbaar gesteld worden aan douane, wat in verschillende vormen kan. De simpelste is in cash, maar meer courant is een zogenaamde doorlopende zekerheid