Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Checklist brexit: hoe handel drijven met de UK?

 • Wie is verantwoordelijk voor de douaneformaliteiten?

  Incoterms® regels maken onderdeel uit van het contract tussen de verkoper en de klant. Het is een belangrijk element om te bepalen wie bepaalde kosten draagt zoals transport of verzekering. Bij het verkeer met derde landen, zoals het VK, komt hier een ander belangrijk aspect bij kijken: wie regelt de douaneformaliteiten? Naast de kosten die gepaard gaan aan het opstellen van douanedocumenten, moet het voor de partijen onderling ook duidelijk zijn wie de rol zal opnemen van exporteur en importeur.

  De Incoterm® regel bepaalt wie de rol en de kosten op zich neemt

  De twee meest gekende Incoterms® regels bevinden zich aan de twee uiteinden van het spectrum. Bij een Ex Works (EXW) contract is de verantwoordelijkheid en de rol van de verkoper zeer beperkt. Hij stelt de goederen als het ware simpelweg beschikbaar in z’n vestiging.

  Het omgekeerde is Duty Delivery Paid (DDP), waar de verkoper zich engageert om de goederen “gebruiksklaar” te leveren aan de koper. Bij verkeer binnen de EU heeft dit voornamelijk gevolgen voor het regelen en de kosten van het transport.

  Doordat het hier om handelsverkeer gaat met derde landen, eindigt het verhaal echter niet bij het kostenplaatje. Bij internationaal verkeer, dus sinds 1 januari ook met het VK, komen hier de douaneformaliteiten en- kosten bovenop. Bij EXW zijn die voor rekening van de koper, bij DDP voor de verkoper. Daarom is het vaak beter om te kijken naar andere verkoopsvoorwaarden.

  Rol als exporteur

  Een onderneming met een vestiging in de EU kan onder z’n eigen EORI-nummer optreden als exporteur. Op fiscaal gebied is er vrijstelling BTW doordat het om een uitvoer naar een derde land gaat. Voor een Britse onderneming ligt dit echter moeilijker. Een onderneming zonder vestiging in de EU, kan een EORI-nummer aanvragen in de Unie. Een douane-aangever zal via indirecte vertegenwoordiging de aangifte kunnen opstellen in naam van de niet-EU-onderneming.

  Op fiscaal vlak moet de onderneming zich echter laten vertegenwoordigen. Hij kan immers op het vlak van BTW niet zelf optreden als exporteur. Een Europese verkoper maakt het leven van een Britse klant dus makkelijker indien hij zélf de exportformaliteiten vervult. Bij alle “F, C en D-incoterms” (lees, alles buiten ex-works) is de verkoper geacht om de exportformaliteiten en -kosten te dragen.

  Invoeren in een derde land

  Een omgekeerde situatie doet zich voor als een Belgische exporteur DDP verkoopt. Hij engageert zich dan om het volledige proces voor zijn rekening te nemen, inclusief de inklaring in het VK. Britse dochter- of zusterbedrijven kunnen de rol als importeur opnemen. Maar voor ondernemingen die geen vestiging hebben in het VK, is het niet eenvoudig om aan de formaliteiten te voldoen.

  De douane-aangifte kan opgesteld worden door een douanevertegenwoordiger, maar om op te treden als importeur, zal de Belgische verkoper zich moeten laten fiscaal vertegenwoordigen.

  Er is meer in het leven dan enkel EXW en DDP

  Uiteraard is het zeer klantvriendelijk om voor DDP te kiezen, zeker als uw onderneming aan particulieren levert. En als uw klant beslagen is in het in- en uitvoeren van en naar het VK, kan het geen kwaad om, best in overleg, een EXW-leveringsvoorwaarde af te spreken.

  Voor zowel de klant als de leverancier houdt het echter vaak steek om voor een andere Incoterm® regel te kiezen dan DDP of EXW. Onder een FCA-contract kan u bijvoorbeeld goederen naar de haventerminal van vertrek brengen. Onder DAP levert u de vracht ter plaatse af en kan de klant voor de inklaring zorgen.

   Incoterms® 2020 by the International Chamber of Commerce (ICC) (PDF, 499.38 KB)


  Incoterms® en het Incoterms® 2020-logo zijn handelsmerken van ICC. Gebruik van deze handelsmerken impliceert geen associatie met, goedkeuring van of sponsoring door ICC, tenzij specifiek hierboven vermeld. De Incoterms®-regels zijn beschermd door het copyright van ICC. Meer informatie over de Incoterms®-regels is te vinden op de ICC-website iccwbo.org.
 • EORI-nummer aanvragen

  Een EORI-nummer heeft u nodig om te handelen met landen buiten de EU (zogenaamde derde landen). Dit nummer is gebaseerd op het ondernemingsnummer. Meer informatie over het bekomen van dit nummer vindt u op onze EORI-pagina's. U kan ook nagaan of uw EORI-nummer actief is via de EORI-nummervalidering van de Europese Commissie.
 • Kennis douanewetgeving en douaneprocessen

  Indien u nu reeds handelt met derde landen, past u nu dezelfde regeling toe op de handel met het VK. Indien u geen ervaring hebt met in- en uitvoer, neemt u best externen onder de arm. Dit kan onder andere een douanevertegenwoordiger zijn.

  Bij grotere volumes is het aangewezen om uw boekhouding, systemen en softwarepakket te voorzien van een douanemodule.

 • Douanedocumenten

  Elke in- en uitvoer gaat gepaard met een douanedocument dat elektronisch moet doorgestuurd worden via het PLDA-systeem van de Belgische douane. Douanevertegenwoordigers of logistieke dienstverleners kunnen deze formaliteiten voor u regelen.
 • Verificatie

  De douane gaat na of de informatie op uw douanedocumenten overeenkomt met de inhoud van uw zending. Deze controles kunnen zich puur op documenten baseren of hulpmiddelen als een scan inzetten. Een bepaald percentage van de zendingen wordt onderworpen aan een volledige fysieke controle. Bij een dergelijke controle moeten u of uw vertegenwoordiger assistentie kunnen verlenen aan de plaatselijke douanediensten. De verificateur kan u bijvoorbeeld vragen om bepaalde verpakking uit uw zending aan te bieden en te openen.

  Sommige goederen, denk maar aan voeding of militair materieel, kunnen pas in- of uitgevoerd worden als de douaneaangifte gepaard gaat met de nodige vergunning. Een container zal bovendien ook ontgast moeten worden, voor de veiligheid van de aanbieder en de douane.

  Indien er onregelmatigheden zijn, bijvoorbeeld omdat het type goed of de hoeveelheid verschilt, zal uw zending niet vrijgegeven worden.

 • Douanevergunningen

  Douanevergunningen vereenvoudigen het proces, laten toe om goederen tijdelijk op te slaan of geven de mogelijkheid om onder schorsing van douanerechten en BTW te werken. Bestaande vergunningen zullen indien nodig moeten uitgebreid worden met het VK. Nieuwe vergunningen moeten tijdig aangevraagd worden. De types vergunningen en de manieren om ze aan te vragen vindt u op de pagina 'productfiches'.
 • Aanvraag borg

  Indien u gebruik maakt van een vergunning is de kans groot dat er goederen onder een schorsingssysteem vallen. Dat houdt in dat er geen rechten of BTW moeten betaald worden totdat de regeling wordt beëindigd. Hiervoor moet een borg of zekerheid beschikbaar gesteld worden aan douane, wat in verschillende vormen kan. De simpelste is in cash, maar meer courant is een zogenaamde doorlopende zekerheid