Algemene info btw

Impact van de Brexit op de btw

De verandering van status van het Verenigd Koninkrijk van EU-lidstaat naar derde land heeft voor uw onderneming door belangrijkste consequentie dat het vrije verkeer van goederen, waarvoor er gaan douane- of fiscale formaliteiten nodig zijn, niet meer van toepassing zal zijn. Die formaliteiten worden dus van kracht.
Voor de btw-reglementering heeft die verandering van status de volgende impact voor uw onderneming:
 • Uw verkopen van goederen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk zijn geen intracommunautaire leveringen meer maar worden uitvoeren, meestal vrijgesteld van btw volgens artikel 39, §§ 1 en 2, van het Btw-Wetboek.
 • Uw aankopen van goederen bij leveranciers in het Verenigd Koninkrijk zijn geen intracommunautaire verwervingen meer maar worden invoeren.

De volgende FAQ behandelen alleen de voornaamste consequenties van de Brexit wat betreft btw in de hypothese dat er geen terugtrekkingsakkoord gesloten is.

 • Brexit – wanneer?
  De datum voor de Brexit is uitgesteld tot 31.10.2019. Behalve in het geval van een nieuw uitstel zal het Verenigd Koninkrijk op die datum uit de EU stappen. Als er geen akkoord voor de uitstap is, zal het Verenigd Koninkrijk vanaf 31.10.2019 middernacht beschouwd worden als een derde land. Bij een akkoord voor de uitstap zullen de modaliteiten van dat akkoord toegepast worden.
 • Impact voor goederen
  Uitvoer
  In het kort:
  De verschillen met het intracommunautaire systeem zijn:
  • er is geen sprake meer van een intracommunautaire levering, maar van een uitvoer
  • de wettelijke basis verandert: artikel 39bis van het Btw-Wetboek wordt artikel 39, § 1 van het Btw-Wetboek
  • u moet het btw-nummer van uw klanten in het Verenigd Koninkrijk niet meer vermelden op uw factuur
  • u moet geenintracommunautaire opgave meer indienen voor uw verkopen naar het VK
  • u moet de verkopen van goederen aan uw klanten in het Verenigd Koninkrijk opnemen in rooster 47 van uw btw-aangifte in plaats van in rooster 46
  Invoer
  In het kort:
  De verschillen met het verleden zijn:
  • we spreken niet meer van een intracommunautaire verwerving maar van een invoer
  • de btw bij aankomst blijft verschuldigd, maar moet in principe aan de douane betaald worden
  • u moet uw aankopen van goederen van leveranciers in het Verenigd Koninkrijk niet meer opnemen in rooster 86 van uw btw-aangifte en de bijhorende btw niet meer in rooster 55
 • Impact voor diensten
  Voor de meeste diensten in een B2B (business tot business) omgeving verandert er niets. De plaats waar de dienst wordt verondersteld plaats te hebben gevonden, blijft dezelfde.
  Concreet:
  • Verenigd Koninkrijk -> België: de Belgische btw over de dienst blijft verschuldigd. U moet hem betalen via uw periodieke btw-aangiften.
  • België -> Verenigd Koninkrijk: uw onderneming moet geen Belgische btw aan te rekenen. De vermelding ‘btw verlegd’ moet u niet meer opnemen.
  Diensten aan afnemers uit het Verenigd Koninkrijk moet u niet meer in de intracommunautaire opgave opnemen.
 • Impact voor financiële handelingen en handelingen inzake verzekeringen
  De Brexit zal een impact hebben op het recht op aftrek voor belastingplichtigen in België die financiële of verzekeringshandelingen verrichten zoals bedoeld in artikel 44, § 3, 4° tot 10° van het btw-Wetboek en voor de daarmee samenhangende diensten als makelaar of mandataris (banken, verzekeraars, financiële instellingen).
  Als de medecontractant in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, zal hij beschouwd worden als gevestigd buiten de EU en die belastingplichtigen kunnen de voorbelasting over die handelingen in aftrek brengen volgens artikel 45, § 1, 4° en 5° van het btw-Wetboek. 
 • Impact op de opgaven van intracommunautaire handelingen
  Elke Belgische onderneming die in de periode van 01.01.2019 tot en met 31.10.2019 intracommunautair handelt met belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk , moet die handelingen opnemen in zijn opgave(n) van de intracommunautaire handelingen. Deze verplichting blijft, ondanks het feit dat het EU VIES systeem vanaf 01.11.2019 niet langer zal toelaten om de bedoelde gegevens na te kijken en te valideren.
  Om bij latere controles te kunnen bewijzen dat het VK-btw-nummer van uw klant wel degelijk bestond en geldig was ten tijde van de verrichte levering van goederen of diensten kunt u:
  • print screens nemen van elk VIES-scherm met daarop de geconsulteerde en gevalideerde  gegevens van uw klant en die bewaren gedurende 7 jaar (en meer)
  • douaneaangiften aanvragen voor de goederen die na 31.10.2019 aankomen aan de buitengrens met het Verenigd Koninkrijk om naar daar uitgevoerd te worden
  • in maart en april 2019 de handelingen met en in het Verenigd Koninkrijk bevriezen
 • Impact op de btw-teruggaven
  Vanaf 01.11.2019 is het niet meer mogelijk om teruggaven van Britse btw aan te vragen via VATREFUND.
   
  • Teruggaaf van Britse btw over 2018: in te dienen voor eind januari 2019 via VATREFUND
  • Teruggaaf van Britse btw over handelingen vanaf 01.01.2019 tot en met 31.10.2019: in te dienen overeenkomstig de modaliteiten, te voorzien door de Britse belastingadministratie
  • Teruggaaf van Britse btw over handelingen vanaf 01.11.2019: de in dat verband na te leven modaliteiten en formaliteiten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Britse belastingadministratie
 • Impact op de verplichting tot btw-identificatie
  Vanaf 01.11.2019 komen belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk niet meer in aanmerking voor een rechtstreekse btw-identificatie in België.
   
  Als belastingplichtige uit het Verenigd Koninkrijk, moet u dan een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen als u zich voor de btw in België wil laten identificeren.
   
  Als u al een rechtstreeks btw-identificatienummer in België hebt, dan moet u dat bij de Brexit laten omzetten naar een individueel btw-identificatienummer met aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger. U behoudt wel hetzelfde nummer.
 • Impact op de bepaling van de schuldenaar van de btw
  Vanaf 01.11.2019 moet elke belastingplichtige uit het Verenigd Koninkrijk, alvorens in België belastbare handelingen te stellen waarvoor hij schuldenaar wordt van de Belgische btw, een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen wil hij zich in België voor de btw laten registreren.
   
  Daardoor kan u, als belastingplichtige uit het Verenigd Koninkrijk, schuldenaar van de Belgische btw worden in situaties waarin toepassing moet worden gemaakt van de algemene regeling of één van de bijzondere regelingen van verlegging van heffing naar de medecontractant. Bijgevolg zal de niet in België gevestigde dienstverrichter of leverancier waarmee u dan handelt, zich niet langer in België moeten laten identificeren voor de btw.
 • Impact op MOSS
  Vanaf 01.11.2019, zal het Verenigd Koninkrijk ophouden deel uit te maken van de MOSS IT-systemen en informatie-uitwisseling tussen lidstaten.
   
  Btw over diensten van telecommunicatie, radiodistributie, televisie en elektronische diensten die u in het eerste trimester 2019 in het Verenigd Koninkrijk realiseerde, moet u aangeven en voldoen via de MOSS-aangifte over het eerste trimester van 2019.
   
  Correcties aan vroegere MOSS-aangiften voor handelingen in het Verenigd Koninkrijk, kunnen niet meer via MOSS gebeuren vanaf 01.11.2019. Dat kan alleen nog rechtstreeks bij de Britse belastingadministratie.
   
  Bent u een Britse btw-plichtige en wil u MOSS blijven gebruiken na de Brexit? Dan moet u zich registreren als btw-plichtige in een EU-lidstaat. U krijgt dan een individueel identificatienummer dat u alleen voor MOSS kunt gebruiken.
  Meer informatie in de FAQ "Wat is de impact van de Brexit op de MOSS?"