Accijnzen

Op het moment dat UK geen lidstaat meer is van de Europese Unie heeft dit op accijnsvlak tot gevolg dat een vervoer van accijnsgoederen vanuit België naar UK wordt beschouwd als een uitvoer naar een derde land en niet meer als een overbrenging onder de accijnsschorsingsregeling. De procedures die gelden inzake EMCS zullen bijgevolg moeten aangevuld worden met de procedures inzake uitvoer.

Een vervoer van accijnsgoederen vanuit UK naar België zal bijgevolg worden beschouwd als een invoer waarvoor de voorgeschreven procedures moeten worden gevolgd; ook hier zal pas vanaf het moment van invoer in België in voorkomend geval een overbrenging onder de accijnsschorsingsregeling kunnen plaatsvinden en gelden de regels inzake EMCS.

U kan op de webpagina van Accijnzen terecht voor meer informatie over accijnzen en EMCS.
 

Impact van de brexit zonder overeenkomst

Een brexit zonder akkoord heeft gevolgen voor de overbrenging van accijnsgoederen naar en van het Verenigd Koninkrijk.

OPENSTAANDE OVERBRENGINGEN NAAR DE UK: 

Situatie 1: De accijnsgoederen werden vanuit een lidstaat van de EU27 verzonden met als plaats van bestemming de UK. Op het moment van de BREXIT bevinden de accijnsgoederen zich nog in een lidstaat van de EU27 (bv: België):

Probleem: er is geen geldige bestemmeling meer en de overbrenging kan (dus) niet op normale wijze worden afgesloten;

Mogelijke oplossing: wijziging van bestemming, namelijk uitvoer;

Wanneer de bestemming gewijzigd wordt naar uitvoer is de uitvoerprocedure van toepassing. De accijnsgoederen moeten naar een douanekantoor worden overgebracht en men dient gebruik te maken van een uitvoeraangifte.

Situatie 2: De accijnsgoederen werden vanuit een lidstaat van de EU27 verzonden met als plaats van bestemming de UK. Op het moment van de BREXIT bevinden de accijnsgoederen zich reeds in de UK:

Probleem: er is  geen geldige bestemmeling meer en de overbrenging kan (dus) niet op een normale manier worden afgesloten;

Mogelijke oplossing: alternatief bewijs voorleggen dat de goederen zijn afgeleverd in de UK. Nadien kan de overbrenging handmatig worden afgesloten in de EMCS-applicatie van de lidstaat (EU27) van vertrek.

OPENSTAANDE OVERBRENGINGEN AFKOMSTIG VANUIT DE UK:

(Deze situaties hebben geen impact voor de Belgische bestemmeling) 

Situatie 1: De accijnsgoederen werden vanuit de UK verzonden met als plaats van bestemming een lidstaat van de EU27. Op het moment van de BREXIT bevinden de accijnsgoederen zich nog in de UK:

Probleem: de overbrenging kan niet op een normale manier worden afgesloten aangezien op het moment van de BREXIT de accijnsgoederen derdelandsgoederen zijn geworden;

Mogelijke oplossing: De accijnsgoederen invoeren naar een lidstaat van de EU27 en een ad-hoc beëindiging (bv: een onderbreking) in de EMCS-applicatie van de lidstaat (EU27) van bestemming.

Situatie 2: De accijnsgoederen werden vanuit de UK verzonden met als plaats van bestemming een lidstaat van de EU27. Op het moment van de BREXIT bevinden de accijnsgoederen zich reeds in een lidstaat van de EU27 (bv: België):

Probleem: op gebied van afzender en overbrenging heeft zich een onregelmatigheid voorgedaan (de accijnsgoederen zijn plots afkomstig vanuit een derdeland). De goederen behouden hun Uniestatus;

Mogelijke oplossing: een normale beëindiging van de overbrenging wordt toegestaan. Dit wil zeggen een normale afsluiting van de overbrenging in de EMCS-applicatie van de lidstaat (EU27) van bestemming, uitgezonderd het verzenden van het bericht van ontvangst (IE818) naar de UK of naar de afzender.
 

Uitvoer van accijnsgoederen

Nota EMCS en PLDA – uitvoer van accijnsgoederen buiten de EU

Leidraad terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en douane gerelateerde aangelegenheden indien er geen akkoord is.