Invoer

Op dit moment maakt het Verenigd Koninkrijk nog deel uit van de Europese Unie waardoor het vrije verkeer van goederen geldt. Wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, worden de goederen uit het Verenigd Koninkrijk onderworpen aan controles, invoerrechten en andere maatregelen.

Wat is de procedure  bij invoer?

Wanneer goederen uit niet-EU-landen in het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, zijn volgende stappen van toepassing vooraleer de goederen worden aangegeven of voordat ze worden weder uitgevoerd:

  • het indienen van een summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS, Entry Summary Declaration)
  • de aankomst van de goederen
  • het aanbrengen van de goederen bij de douane en
  • het plaatsen van de goederen onder de regeling tijdelijke opslag

De ENS wordt elektronisch ingediend en bevat de gegevens die nodig zijn om een veiligheidsrisicoanalyse te kunnen maken.

Niet-Uniegoederen zijn in ‘tijdelijke opslag’ vanaf het moment dat ze bij de douane worden aangebracht totdat ze onder een douaneregeling worden geplaatst of opnieuw worden uitgevoerd.

 Brexit import flow maritiem (PDF, 192.24 KB)