EORI GB

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat binnen afzienbare tijd de interne markt van de Europese Unie (EU). Uw huidige EORI-nummer GB zal vanaf dan niet langer geldig zijn om douaneactiviteiten te voeren in de EU.

Om u toe te laten om onmiddellijk na het einde van de transitieperiode nog douaneformaliteiten te vervullen in de EU, nodigt de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen u uit om een EORI-nummer in België aan te vragen via het bijgevoegde formulier.

Let op: indien vereist en conform de EORI-richtsnoeren van de Europese Commissie, moeten marktdeelnemers die niet in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd zich registreren bij de douaneautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de plaats waar ze het eerst een aangifte indienen of het eerst een beschikking aanvragen.

Indien België de lidstaat is waar u het eerst een douaneaangifte indient of het eerst een douanebeslissing aanvraagt, verzoeken wij u ons dit formulier correct ingevuld en ondertekend over te maken via e-mail op het e-mailadres EORI.be@minfin.fed.be en met als onderwerp van uw e-mail: “BREXIT – Huidig EORI-nummer GB……………”.

Uw nieuw toegekende EORI-nummer zal geldig zijn in de gehele EU. De btw-nummer(s) gelinkt aan uw huidig EORI-nummer GB kunnen eveneens gekoppeld worden aan uw nieuwe EORI-nummer.

Indien er geen douane-aangifte werd ingestuurd voor 1 februari 2021 zal de Belgische douaneadministratie ervan uitgaan dat België niet de eerste lidstaat is waar de operator van plan is om een aangifte in te sturen of een douanebeschikking aan te vragen. Het EORI-nummer zal bijgevolg ambtshalve worden geschrapt om te vermijden dat er een dubbele registratie van operatoren ontstaat. Indien u niet het voornemen heeft om een aangifte in te sturen in januari 2021, vragen we u om ofwel te wachten met het aanvragen van een EORI-nummer of te overwegen om een nummer aan te vragen in een andere lidstaat waar u wel van plan bent om een eerste aangifte in te sturen of een douanebeschikking aan te vragen.

Wij herinneren u eraan dat een economische operator slechts één enkel EORI-nummer geldig voor de gehele EU kan bekomen. Bijgevolg zal uw nieuw, door België toegekend EORI-nummer pas geactiveerd worden na de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt van de EU. Daarenboven, door het terugsturen van het bijgevoegde formulier, verbindt uw onderneming zich er toe om geen EORI-nummer aan te vragen in een andere lidstaat van de EU dan België.

 Formulier AANVRAAG/GB/EORI (DOCX, 376.13 KB)