Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Facilitering

Wat is het AEO-Statuut?

Bedrijven met een AEO-statuut zijn economische operatoren die voldoen aan een aantal gedefinieerde criteria in het douanewetboek van de Unie en die vrijwillig het AEO-statuut aanvragen. Ze werken nauw samen met de douaneautoriteiten om de internationale toeleveringsketen te beveiligen. Bedrijven met een AEO-statuut ontvangen voordelen zowel binnen als buiten de EU. Voorbeelden van voordelen zijn: minder controles en prioritaire behandeling bij controles.

Meer informatie over AEO, de types, voordelen en de aanvraag vindt u op de webpagina over AEO.

Wat betreft de gevolgen van brexit voor het AEO-statuut van bedrijven (met een vestiging) in het Verenigd Koninkrijk en of er een mogelijke wederzijdse erkenning komt, is tot op heden nog geen informatie bekend.

Wat is een vergunning ruimte voor tijdelijke opslag?

Niet-Uniegoederen zijn in tijdelijke opslag vanaf het moment dat zij, bij het binnenkomen in de EU, worden aangebracht bij de douane. Een vergunning Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) biedt de mogelijkheid om goederen die het douanegebied van de EU binnenkomen voor een maximumtermijn van 90 dagen op te slaan in afwachting van een nadere douanebestemming. De aangever kan de betaling van invoerrechten en andere heffingen uitstellen zolang de goederen zich onder deze regeling bevinden.

Meer informatie vindt u in de productfiche over 'Tijdelijke Opslag'.

Wat is douanevervoer?

In het kader van de regeling douanevervoer zijn een aantal vergunningen en vereenvoudigingen die het gebruiksgemak van de regeling verhogen.

  • Vergunning Toegelaten Afzender: een toegelaten afzender heeft het recht een douanevervoer te starten zonder de goederen aan te brengen op het douanekantoor van vertrek.
  • Vergunning Toegelaten Geadresseerde: een toegelaten geadresseerde heeft het recht om de goederen die onder de regeling douanevervoer zijn geplaatst, op zijn adres of op een andere opgegeven plaats te ontvangen zonder ze aan te brengen op het kantoor van bestemming.
  • Elektronisch vervoersdocument: deze vereenvoudiging verwijst naar het gebruik van een elektronisch vervoersdocument als aangifte voor douanevervoer over zee of via de lucht (mei 2018).
  • Aangifte voor douanevervoer met beperkte gegevens (na update NCTS).
  • Gebruik van zegels van een speciaal soort: vergunning voor gebruik van zegels van een speciaal soort waardoor de marktdeelnemer niet meer langs de douane moet voor verzegeling.

Wat is een vereenvoudigde aangifte?

De vereenvoudigde aangifte geeft marktdeelnemers de mogelijkheid om goederen onder een douaneregeling te plaatsen, met weglating van een deel van de gegevens uit de aangifte of van specifieke begeleidende documenten. De vereenvoudigde aangifte kan gebruikt worden in het kader van een vergunning EiDR.

Het regelmatig gebruik van de vereenvoudigde aangifte vereist een vergunning.

Wat is een vergunning gecentraliseerde vrijmaking?

Met een vergunning Gecentraliseerde Vrijmaking of Centralised Clearance (CC) kan een marktdeelnemer douaneaangiftes indienen bij het douanekantoor in het land waar hij gevestigd is voor goederen die bij een ander douanekantoor worden aangebracht, zelfs wanneer het andere douanekantoor zich in een andere lidstaat van de Europese Unie bevindt. Aangifte- en goederenstroom kunnen op deze manier van elkaar gescheiden worden.

Meer informatie vindt u in de productfiche over 'Gecentraliseerde vrijmaking'.

Wat is een vergunning “inschrijving in de administratie van de aangever” ofwel EiDR?

Met een vergunning Inschrijving in de Administratie van de Aangever, of Entry into the Declarant's Records (EiDR), is het mogelijk een douaneaangifte in te dienen onder de vorm van een inschrijving in de eigen administratie van de aangever.

Meer informatie vindt op de webpagina over de 'Inschrijving in de administratie van de aangever'.

Wat is een vergunning doorlopende zekerheid?

De douaneautoriteiten kunnen een zekerheid eisen voor een mogelijke of bestaande douaneschuld. Deze zekerheid dekt het bedrag aan in- of uitvoerrechten en andere verschuldigde heffingen. Marktdeelnemers kunnen een vergunning doorlopende zekerheid aanvragen ter dekking van meerdere transacties, douaneaangiften of douaneregelingen.