Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoe importeren via een Belgische zeehaven

Het Verenigd Koninkrijk maakt niet langer deel uit van de Europese Unie waardoor goederen uit het Verenigd Koninkrijk onderworpen zijn aan douaneformaliteiten en -controles, invoerrechten en andere maatregelen.


Wat is de procedure  bij invoer?

Wanneer goederen uit niet-EU-landen in het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, zijn volgende stappen van toepassing vooraleer de goederen worden aangegeven of voordat ze worden weder uitgevoerd:

  • het indienen van een summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS, Entry Summary Declaration)
  • de aankomst van de goederen
  • het aanbrengen van de goederen bij de douane en
  • het plaatsen van de goederen onder de regeling tijdelijke opslag

De ENS wordt elektronisch ingediend en bevat de gegevens die nodig zijn om een veiligheidsrisicoanalyse te kunnen maken.

Niet-Uniegoederen zijn in ‘tijdelijke opslag’ vanaf het moment dat ze bij de douane worden aangebracht totdat ze onder een douaneregeling worden geplaatst of opnieuw worden uitgevoerd.

 Brexit import flow maritiem (PDF, 192.24 KB)