Wat is de impact van de Brexit op de MOSS?

 • Voor de Belgische ondernemingen

  Vanaf 01.01.2022 zal het Verenigd Koninkrijk ophouden deel uit te maken van de MOSS IT-systemen en de  informatie-uitwisseling tussen lidstaten.

  Opgelet! In toepassing van de geldende wetgeving, worden de Belgische belastingplichtigen die voor MOSS zijn geregistreerd uitgenodigd om de btw aan te geven en te voldoen die verschuldigd is over alle betrokken diensten (telecommunicatie, radio- en televisiedistributie en elektronische diensten) die zij in het Verenigd Koninkrijk hebben verricht tot 31.12.2020.

  Enkel de btw over deze diensten kan nog worden aangegeven en voldaan via de MOSS-aangifte over het 4de kwartaal 2020, in te dienen uiterlijk op 20.01.2021.

  In de loop van 2021 en nog tot uiterlijk 31.12.2021 kunnen de correcties worden aangegeven aan MOSS-aangiften die in een lidstaat werden ingediend met betrekking tot diensten die  in het Verenigd Koninkrijk tot uiterlijk 31.12.2020 werden verstrekt. Vast staat dat het vanaf 01.01.2022 onmogelijk is om verbeteringen aan te brengen aan MOSS-aangiften betreffende het Verenigd Koninkrijk die dateren van vóór die datum. De belastingplichtigen zullen zich dan ook rechtstreeks tot het Verenigd Koninkrijk moeten wenden als ze menen dat één of meer van de aangiften die de Brexit voorafgingen moet(en) worden verbeterd.

  Voor de diensten die zij verrichten vanaf het eerste kwartaal 2021, moeten die belastingplichtigen zich registreren voor in het Verenigd Koninkrijk en de procedures volgen welke de belastingdienst uit het Verenigd Koninkrijk hen zal meedelen.

 • Voor de ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk

  De belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk die geregistreerd zijn voor MOSS en die dit systeem wensen verder te gebruiken voor de vanaf 01.01.2021 verrichte diensten, moeten zich vanaf die datum verplicht registeren in een EU-Lidstaat (niet-Unieregeling  voor OSS). Voor die doeleinden zullen ze een individueel identificatienummer (met als formaat  EUxxxyyyyyz) toegekend krijgen, nummer dat door die Britse belastingplichtigen enkel zal kunnen worden gebruikt voor de OSS regeling.

  De Britse belastingplichtigen die het MOSS systeem niet meer wensen te gebruiken, zullen contact moeten opnemen met de Belgische belastingadministratie teneinde zich te laten identificeren voor de diensten die ze verstrekken aan in België gevestigde, niet belastingplichtige personen.

  Correcties aan MOSS-aangiften die in het Verenigd Koninkrijk werden ingediend en die betrekking hebben op uiterlijk 31.12.2020 in lidstaten van verbruik verleende diensten kunnen daarentegen nog via MOSS gebeuren tot uiterlijk 31.12.2021.