Wat is de impact van de Brexit op de MOSS?

 • Voor de Belgische ondernemingen
  Vanaf 30.03.2019 zal het Verenigd Koninkrijk eveneens ophouden deel uit te maken van de MOSS IT-systemen en de  informatie-uitwisseling tussen lidstaten.
  In toepassing van de geldende wetgeving, worden de Belgische belastingplichtigen die voor MOSS zijn geregistreerd uitgenodigd om de btw aan te geven en te voldoen die verschuldigd is over alle betrokken diensten (telecommunicatie, radio- en televisiedistributie en elektronische diensten) die zij in het Verenigd Koninkrijk hebben verricht tijdens het eerste kwartaal 2019, 29.03.2019 incluis, in de MOSS-aangifte die zij later indienen en uiterlijk op 20.04.2019.  Deze verplichting blijft, ondanks het feit het hoogst onzeker is dat deze gegevens in april 2019 nog zullen kunnen worden uitgewisseld met het Verenigd Koninkrijk en vice versa.
  Vast staat dat het vanaf 30.03.2019 onmogelijk is om verbeteringen aan te brengen aan MOSS-aangiften betreffende het Verenigd Koninkrijk die dateren van vóór die datum. De belastingplichtigen zullen zich dan ook rechtstreeks tot het Verenigd Koninkrijk moeten wenden als ze menen dat één of meer van de aangiften die de Brexit voorafgingen moet(en) worden verbeterd.
  Voor de diensten die zij verrichten tussen 30 en 31 maart 2019 en vanaf het tweede kwartaal 2019, moeten die belastingplichtigen zich registreren in het Verenigd Koninkrijk en de procedures volgen welke de belastingdienst uit het Verenigd Koninkrijk hen zal meedelen.
 • Voor de ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk
  De belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk die geregistreerd zijn voor MOSS en die dit systeem wensen verder te gebruiken, moeten zich vanaf 01.11.2019 verplicht registeren in een EU-Lidstaat (niet-Unieregeling  voor MOSS). Voor die doeleinden zullen ze een individueel identificatienummer (met als formaat  EUxxxyyyyyz) toegekend krijgen, nummer dat door die Britse belastingplichtigen enkel zal kunnen worden gebruikt voor de MOSS regeling.

  De Britse belastingplichtigen die het MOSS systeem niet meer wensen te gebruiken, zullen contact moeten opnemen met de Belgische belastingadministratie teneinde zich te laten identificeren voor de diensten die ze verstrekken aan in België gevestigde, niet belastingplichtige personen.