Aanpassing van de validatieprocedure voor de documenten 136F

Aanpassing van de validatieprocedure voor de documenten 136F van in België gevestigde diplomatieke en consulaire missies en internationale organisaties
Vanwege de uitzonderlijke context in verband met het beheer van de Coronavirusepidemie (COVID-19) en de sluiting van het North Galaxygebouw past de douane haar procedures aan met betrekking tot de validatie van de documenten 136F. U vindt nuttige informatie in de  mededeling (DOCX, 1.14 MB) van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Directie Protocol