Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Accijnzen : Ontsmettingsmiddelen – Uitzonderlijke maatregelen

Door de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot het indijken van de Coronavirus-epidemie (COVID-19) heeft de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen voor een beperkte periode drie specifieke maatregelen genomen.

Contactpunt: da.crise-crisis@minfin.fed.be