Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Samenvatting aangepaste maatregelen voor het produceren van ontsmettingsmiddelen op basis van alcohol

Wie mag ontsmettingsmiddelen produceren?

  1. Bedrijven met S400 in hun vergunning erkend entrepothouder en een toelating “biociden” (al dan niet tijdelijk) van FOD Volksgezondheid, DG Leefmilieu.
  2. Apotheken

1. Wat zijn de voorwaarden waaraan de bedrijven met S400 in hun vergunning erkend entrepothouder en een toelating “biociden” (al dan niet tijdelijk) van FOD Volksgezondheid, DG Leefmilieu moeten voldoen:

Welke alcohol kunnen zij gebruiken?

De alcohol die zij kunnen gebruiken om deze ontsmettingsmiddelen te produceren kan naast de gangbare denatureringswijzen, zijnde:

- ofwel gedenatureerd met 3 liter IPA per hl absolute alcohol op voorwaarde dat er nog andere desinfecterende producten aanwezig zijn dan alcohol;

- ofwel gedenatureerd met 2 liter IPA + 2 liter MEK per hl absolute alcohol

ook gedenatureerd worden met 1 gram denatonium benzoaat per hl absolute alcohol.

De ontsmettingsmiddelen kunnen daarna met vrijstelling van accijnzen geleverd worden.

2.Wat zijn de voorwaarden waaraan de apotheken moeten voldoen?

Moeten apotheken een vergunning hebben?

Zij mogen op basis van de beslissing van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en op basis van het KB van 18 maart 2020 ontsmettingsmiddelen vervaardigen zonder vergunningen.

Bij wie moeten zij hun alcohol aankopen?

Hun alcohol (ongeacht gedenatureerd of niet-gedenatureerd) mogen zij enkel aankopen bij Belgische erkend entrepothouders alcohol en alcoholhoudende dranken. 

Welk document hebben zij nodig om hun alcohol te kopen?

Dit kan met een eenvoudig handelsdocument maar de erkend entrepothouders moeten wel een AC4 indienen.

3. Andere veelvoorkomende vragen:

Aan wie mogen erkend entrepothouders “alcohol en alcoholhoudende dranken” die met een stock alcohol (om het even welke, dus ook niet-gedenatureerde alcohol) zitten leveren?

Zij mogen leveren aan apothekers met een handelsdocument in het kader van het KB van 18 maart 2020 mits het indienen van een AC4. .

Wat mogen ze daarnaast nog doen met hun grote stock?

  • zelf ontsmettingsmiddelen maken en leveren mits verplicht aanvragen van een S400 en een tijdelijke toelating “biociden” bij FOD Volksgezondheid, DG Leefmilieu
  • ofwel hun alcohol volgens de geldende regeling verzenden met e-AD naar andere bedrijven, waaronder bedrijven met S400.

Hoe kan je de code S400 aanvragen?

Via een centraal punt binnen de AADA: da.ops.acc@minfin.fed.be

Uw aanvraag verloopt uitsluitend per mail en moet volgende elementen bevatten:

*    specificatie van aanvraag:

  • denatureren van alcohol
  • productie van ontsmettingsmiddelen

*    vermelding van geschatte hoeveelheid te denatureren alcohol

*    vermelding van te gebruiken denaturanten

*    gegevens van leveranciers van denaturanten

Bij de aanvraag voor de productie van ontsmettingsmiddelen moet een kopie van de toelating “biociden” van de FOD Volksgezondheid, DG Leefmilieu worden gevoegd.

Wie kan deze code S400 aanvragen?

De personen die reeds een erkend entrepothouder bezitten hetzij voor energieproducten hetzij voor alcohol en alcoholhoudende dranken.