Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Terugbetaling van accijnzen voor onverkoopbaar tankbier en bier in vaten

In de context van de pandemie van het COVID-19 virus besloot de regering tot de verplichte sluiting van de horecasector vanaf 19 oktober 2020 om middernacht tot 8 mei 2021. Een van de gevolgen was dat de houdbaarheidsdatum van aan horecagelegenheden geleverd bier overschreden werd en dat dit bier uit de markt diende te worden gehaald.

De federale regering besliste daarom een steunmaatregel voor de horeca uit te rollen. De maatregel betreft de terugbetaling van de reeds betaalde accijnsrechten (accijnsrechten en bijzondere accijnsrechten) op tankbier en bier in vaten als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

Het is belangrijk te weten dat alleen degenen die het bier in verbruik hebben gesteld de aanvraag voor de terugbetaling kunnen indienen. Als u een horeca-uitbater bent, bent u dus de begunstigde van de maatregel, maar kan u de aanvraag zelf niet indienen.

Let op, er gelden een reeks  voorwaarden om van de terugbetaling van accijnzen op bier te kunnen genieten (DOCX, 16.71 KB).

U kan de aanvraag tot terugbetaling indienen via MyMinfin.

Je moet inloggen in naam van de onderneming en dan in dezelfde actieve browsersessie deze link gebruiken: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/forms?formID=813R.
Zo kom je rechtstreeks bij het te gebruiken formulier.

De aanvraag moet vergezeld gaan van een samenvattende lijst, waarvoor u verplicht  deze template (XLSX, 20.49 KB) moet gebruiken.