Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vergunning “ethylalcohol en alcoholhoudende dranken” – “handelaar”

In de context van de coronavirusepidemie (COVID-19) is het bezit van een vergunning “ethylalcohol en alcoholhoudende dranken” – “handelaar” (die wordt verleend aan verkooppunten van alcohol en alcoholhoudende dranken waarop de Belgische accijnzen reeds werden betaald) niet verplicht voor horecazaken die tijdelijk alcohol en alcoholhoudende dranken verkopen in het kader van hun takeaway activiteiten, noch voor verenigingen die dit tijdelijk doen om hun kas te spijzen noch voor andere winkels die dit tijdelijk doen maar wiens dagelijkse activiteiten vreemd zijn aan de verkoop van alcohol en alcoholhoudende dranken.

Deze maatregel geldt tot 30 september 2021. Na deze datum is het bezit van dergelijke vergunning wel degelijk vereist, ook in bovenstaande gevallen.