Internationaal verkeer

  • Bestaan er richtlijnen voor bedrijven die binnengrenzen in het Schengengebied moeten oversteken voor het transport van goederen?

    Het transport van goederen kan tot nader order gewoon verdergaan. Meer informatie hierover vind je op AAD&A - Europese Commissie over green lanes.

  • Ik wens me te verplaatsen binnen België of tussen België en een buurland. Kan ik een toelating krijgen van de Belgische douane?

    Neen, de Belgische douane levert geen dergelijke vergunningen af. Voor meer informatie, raadpleeg het Crisiscentrum - Wat als je de grens over moet?

  • Hoe bekom ik een vignet E705 tijdens de periode van social distancing?

    Door de uitzonderlijke omstandigheden rond COVID-19, waardoor alle infocentra en kantoren van de FOD Financiën niet toegankelijk zijn voor het publiek, werd de procedure voor het verkrijgen van een E705 gewijzigd.