Uitvoer van goederen

Is het nog steeds nodig om een vergunning te hebben voor de export van persoonlijke beschermingsmiddelen?

De Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 van 24 april 2020 waarbij de uitvoer van bepaalde producten werd onderworpen aan de voorlegging van een uitvoervergunning was van kracht tot en met 25 mei 2020. Dit betekent dat er vanaf 26 mei 2020 niet langer een uitvoervergunning hoeft te worden voorgelegd voor de uitvoer van bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen als bedoeld in bijlage I in bovengenoemde verordening.