Uitvoer van goederen

 • Wat zijn de contactgegevens van FOD Economie om een uitvoervergunning aan te vragen? 


  Hiervoor kan u terecht op de Website FOD Economie - Uitvoervergunning voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen. Hier vindt u tevens terug voor welke goederen dergelijke vergunning noodzakelijk is, alsook het aanvraagformulier.

 • Vallen leveringen binnen de EU onder de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568?

  Nee, handel tussen Europese lidstaten is toegelaten zonder uitvoervergunning. De Verordening geldt enkel voor uitvoer naar niet-EU landen. Ook de EVA-landen vallen niet onder het toepassingsgebied

 • Geldt de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 ook voor scheepsvoorraden? 

  Neen. De Europese Commissie meldt dat de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 niet geldt voor scheepsvoorraden. De Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 heeft specifiek betrekking op de uitvoerdouaneregeling en de scheepsvoorraden vallen niet onder deze procedure krachtens artikel 269, lid 2, onder c), van het UCC. 

 • Geldt de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 ook voor AEO vergunde ondernemingen? 

  Ja, er zijn geen uitzonderingsmaatregelen voor AEO’s in deze Uitvoeringsverordening. 

 • De uitvoer van medische apparatuur en van persoonlijke beschermingsmiddelen is enkel nog toegelaten met een uitvoervergunning, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur gevestigd is. Waar vind ik de contactgegevens van die bevoegde autoriteit in andere lidstaten?
 • Mijn bedrijf produceert goederen met goederencodes die vermeld worden in de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 uitvoert, maar niet overeenstemmen met de beschrijving (bv. sportartikelen voor persoonlijke bescherming, maar niet voor bescherming tegen besmetting). Mag ik deze goederen uitvoeren en hoe moet ik dit op de aangifte vermelden?

  Deze goederen mogen uitgevoerd worden. In vak 44 moet de certificaatcode Y975 vermeld worden, waarmee u aangeeft dat de goederen niet geviseerd zijn door Verordening 2020/568. Attesten voor vrijstelling worden niet meer afgeleverd.