NCTS - Toegelaten geadresseerde - tolerantie voor de kennisgevingstermijn aan het douanekantoor van bestemming

In het kader van de COVID-19-crisis, kunnen toegelaten geadresseerden problemen ondervinden met het ontvangen van goederen en het in kennis stellen van het douanekantoor van bestemming van de resultaten van het onderzoek van de goederen binnen de in hun vergunning gestelde termijn alsook eventuele onregelmatigheden.

Overeenkomstig artikel 315 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015, tolereert de AAD&A tijdelijk een verlengde termijn van kennisgeving voor die toegelaten geadresseerden die moeilijkheden ondervinden in verband met de COVID-19 crisis voor wat betreft de aanmelding van de resultaten van het onderzoek van de goederen alsook eventuele onregelmatigheden. Uitzonderlijk mag de kennisgeving de termijn zoals vermeld in de vergunning overschrijden maar deze moet ten allen tijde gebeuren uiterlijk op de derde dag na de datum waarop de toelating voor het lossen van de goederen werd ontvangen.