Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douanevergunningen - Tijdelijke toevoeging van nieuwe opslagplaatsen

Door de context van het beheer van de Coronavirusepidemie (COVID-19) en de uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen van de Belgische regering die hebben geleid tot de stopzetting van bepaalde activiteiten en de sluiting van vele bedrijven, is er momenteel een aanzienlijke impact op de logistiek en de opslag van geïmporteerde goederen die nog geen definitieve douanebestemming hebben gekregen.

Naar aanleiding van deze moeilijkheden heeft de AAD&A besloten alle houders van vergunningen voor actieve veredeling, douane-entrepots, tijdelijke opslagfaciliteiten of laad- en losruimten toe te staan om per e-mail een aanvraag in te dienen bij de autoriteit die bevoegd is om de vergunning af te geven, voor de uitbreiding van hun huidige vergunning met andere opslagruimten, op voorwaarde dat deze opslagruimten zich in België bevinden én uitsluitend worden gebruikt voor de opslag van goederen die nog geen definitieve douanebestemming hebben gekregen.

De houder van de vergunning moet ervoor zorgen dat de nieuwe opslagplaatsen voldoen aan de volgende voorwaarden :

  • De nieuwe opslagplaats garandeert dat AAD&A douanetoezicht kan uitoefenen ;
  • Aan de hand van de gehouden administratie kan de stock van de inkomende (onder schorsing van rechten en heffingen) en uitgaande (eventueel onder betaling van dergelijke rechten en heffingen) goederen worden opgevolgd.

Voor zover de eigenaar van de nieuwe opslagplaats niet dezelfde is als de houder van de vergunning, moet hij toestemming geven om deel uit te maken van de vergunning van de aanvrager.

Wegens uitzonderlijke omstandigheden wordt tijdelijk aanvaard dat er geen voorafgaande audit wordt uitgevoerd voor de afgifte van de gewijzigde vergunning.

Indien nodig kan a posteriori een audit worden uitgevoerd door de bevoegde controledienst.

Het besluit wordt genomen in de vorm van een wijziging die per e-mail aan de vergunninghouder en de verschillende betrokken diensten wordt toegezonden. De bevoegde vergunningverlenende autoriteit stelt de vergunninghouder in kennis van alle relevante informatie voor het correcte gebruik van de nieuwe opslaglocaties, zoals de UN LOCODE.

Deze maatregel heeft geen betrekking op vergunningen die door een andere lidstaat zijn afgegeven noch op de uitbreiding van een door België afgegeven vergunning met een nieuwe opslagplaats in een andere lidstaat. Voor deze specifieke gevallen moet een aanvraag worden ingediend bij de betrokken lidstaat of is een voorafgaande overlegprocedure tussen de AAD&A en de betrokken lidstaat nodig.

Deze maatregel is tijdelijk en geldt tot nader order.