Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Van sommige documenten moet het originele exemplaar bezorgd worden aan de douane. Kan hier uitzonderlijk van afgeweken worden?

Het digitaal aanvragen en afleveren van vergunningen is de regel tijdens de social distancingmaatregelen.

Certificaten en vergunningen die origineel op papier worden afgeleverd, mogen tijdelijk digitaal worden verstuurd aan de verifiërende ambtenaar, ook indien er een afschrijving nodig is. Bij conformiteit zal de aangifte aanvaard worden.

Wanneer vergunningen of certificaten op deze wijze worden voorgelegd, dient de aangever een verklaring bij te voegen met de melding dat de originele stukken zich bij hem bevinden en gearchiveerd worden in het kader van zelf-archivering.

Uitzondering bij uitvoer: documenten die moeten geviseerd worden door douane en die de zending vergezellen (vb ATR, EUR1). Deze stukken riskeren anders om niet aanvaard te worden in het land van bestemming.