Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Van sommige documenten moet het originele exemplaar bezorgd worden aan de douane. Kan hier uitzonderlijk van afgeweken worden?

Het digitaal aanvragen en afleveren van vergunningen is de regel tijdens de social distancingmaatregelen.

Certificaten en vergunningen die origineel op papier worden afgeleverd, mogen tijdelijk digitaal worden verstuurd aan de verifiërende ambtenaar, ook indien er een afschrijving nodig is. Bij conformiteit zal de aangifte aanvaard worden.

Wanneer vergunningen of certificaten op deze wijze worden voorgelegd, dient de aangever een verklaring bij te voegen met de melding dat de originele stukken zich bij hem bevinden en gearchiveerd worden in het kader van zelf-archivering.

Uitzondering bij uitvoer: documenten die moeten geviseerd worden door douane en die de zending vergezellen (vb ATR, EUR1). Deze stukken riskeren anders om niet aanvaard te worden in het land van bestemming.

UPDATE 21.02.2024: SCHORSING VAN COVID-19-GERELATEERDE MAATREGELEN BETREFFENDE HET OVERLEGGEN VAN BEWIJZEN VAN PREFERENTIËLE OORSPRONG

​Tijdens de COVID-19-pandemie werden bepaalde maatregelen aanbevolen om de tenuitvoerlegging van de preferentiële handelsregelingen van de EU met partnerlanden te waarborgen, waaronder bepalingen met betrekking tot het overleggen van certificaten inzake goederenverkeer.

Deze maatregelen waren bedoeld om op wederkerige basis te worden toegepast tussen EU-lidstaten en EU-handelspartnerlanden die er gebruik van wilden maken.

Tijdens deze periode aanvaardde de Belgische douane als zodanig papieren certificaten, kopieën en elektronische certificaten, op voorwaarde dat de marktdeelnemer uiteindelijk over een origineel exemplaar beschikte.

Aangezien de gezondheidssituatie is verbeterd en de nationale overheden zijn overgestapt van een noodsituatie naar een duurzamer beheer van de pandemie, zijn de diensten van de Europese Commissie van mening dat de aanbevolen praktijken niet langer gerechtvaardigd zijn.

Bijgevolg kunnen deze maatregelen worden opgeschort en zijn zij vanaf 1 mei 2024 niet langer van toepassing.

Er is geen verdere overgangsperiode gepland. Vanaf 1 mei 2024 worden alleen originele certificaten die aan de technische voorschriften voldoen, voor invoer aanvaard.

Let op! In kader van de PEM-Conventie en de herziene PEM-oorsprongsregels die bij wijze van overgang worden toegepast, is wel voorzien dat certificaten inzake goederenverkeer op elektronische wijze kunnen worden afgeleverd. De partnerlanden die dit willen toepassen, moeten de Commissie hiervan op de hoogte brengen zodat zij dit in de PEM-Matrix kunnen publiceren. Normaal gezien zullen Turkije, Noorwegen, Marokko en Israël hier al zeker gebruik van maken. De elektronisch afgegeven certificaten inzake goederenverkeer die zijn afgegeven door deze landen, kunnen dus nog steeds worden aanvaard. Van zodra we over verdere details beschikken, publiceren we meer informatie hierover.