Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Toekenning van vergunning toegelaten exporteur inzake oorsprong

Tijdelijke uitzonderlijke maatregel

Door de Coronavirusepidemie (COVID-19), hebben verschillende operatoren onze AAD&A reeds gesignaleerd dat originele oorsprongscertificaten, die in normale omstandigheden bij de invoer nodig zijn voor de correcte inklaring van de goederen, momenteel niet of slechts in digitale vorm (scan) kunnen worden aangeleverd. Dit omdat de originele documenten niet tijdig op de bestemming geraken, de originelen tijdelijk in het land van uitvoer worden gehouden of omdat de autoriteiten van het land van uitvoer zelfs geheel zijn gestopt met het viseren van deze certificaten.

Er werd daarom, op voorstel van de Europese Commissie, reeds toegestaan dat deze certificaten bij de invoer tijdelijk kunnen worden overgelegd in digitale vorm, op voorwaarde dat deze conform worden geacht door de verifiërende ambtenaar en dat de originele certificaten achteraf alsnog worden ontvangen en gearchiveerd door de aangever (m.b.t. eventuele controle achteraf).

Tegelijk wordt door de Europese Commissie, voor wat de uitvoer betreft, aan de lidstaten gevraagd om een zo uitgebreid mogelijk gebruik te maken van alternatieve certificeringswijzen, zoals de vergunning toegelaten exporteur.

Om de operatoren die nog geen ‘toegelaten exporteur’ zijn te faciliteren en de taken van onze kantoormedewerkers in permanentie te verlichten, wordt er door de AAD&A tijdelijk toegestaan dat operatoren reeds voorafgaand aan de normalerwijze verplichte audit een (voorlopige) vergunning toegelaten exporteur krijgen toegekend. Dit mits inachtneming van volgende voorwaarden:

  1. De vergunning afleverende dienst (Centrale Component Operaties – Douane 1) ontvangt het complete aanvraagformulier met een minimum aan bewijsstukken en uitleg op basis waarvan kan worden vastgesteld dat er aan de preferentiële oorsprongsvoorwaarden wordt voldaan.

De aanvrager bekijkt daarom best op voorhand de oorsprongsregel(s) in de betreffende bilaterale vrijhandelsakkoorden of consulteert de Market Access Database van de Europese Commissie voor de geldende RoO (Rule of Origin).

Benodigde bewijsstukken:

  • Indien productie: korte uitleg over het productieproces en uitleg van de operator waarom hij acht dat de toegepaste oorsprongsregel voor het product wordt voldaan + staving (vb. vereenvoudigde Bill of Material met tariefposten basismaterialen en eindproducten, eventuele percentageberekening, afhankelijk van de gebruikte regel).
  • Indien aankoop en wederverkoop: relevante leveranciersverklaringen voor producten van preferentiële oorsprong [1] en representatieve aankoopfacturen van de betreffende producten binnen de geldigheidsperiode van de leveranciersverklaring.

De vergunning afleverende dienst (Centrale Component Operaties – Douane 1) kan indien gewenst (telefonisch) contact opnemen met de aangeduide contactpersoon op het aanvraagformulier voor verdere informatie.

  1. Na de toekenning van het voorlopige vergunningsnummer, zal de verplichte auditprocedure a posteriori worden opgestart bij de regionale controlediensten (ABC controle). Zo kunnen de vereiste stappen alsnog worden doorlopen wanneer de omstandigheden het opnieuw toelaten.

Deze voorlopige vergunningen worden vervolgens definitief eens de verplichte audit achteraf conform wordt afgesloten.

Deze maatregel is tijdelijk en geldt tot nader order.

 

[1] Leveranciersverklaringen voor producten van preferentiële oorsprong, volgens de voorgeschreven wettelijke vereisten en vorm in de artikelen 61 t.e.m. 63 en bijhorende bijlagen 22-15 & 22-16 UCC-IA.