Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Versoepeling exportban

De Europese Commissie heeft de nieuwe uitvoermaatregel voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast. Een uitvoervergunning zal vanaf 21/03/2020 niet langer noodzakelijk zijn voor vervoer naar Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. Deze vrijstelling is tevens geldig voor Andorra, de Faeröer, San Marino en Vaticaanstad alsmede voor de geassocieerde landen en gebieden die bijzondere betrekkingen onderhouden met Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (de zogenaamde bijlage II-landen).

Voor België is de bevoegde instantie om dergelijke vergunning te bekomen FOD Economie (meer informatie en contactgegevens op hun website). Een vergunning is noodzakelijk voor goederen met goederencodes vermeld op de website van FOD Economie, waarbij de goederen bovendien beantwoorden aan de beschrijving. Het betreft persoonlijk beschermingsmateriaal ter bescherming tegen mogelijk besmettelijk materiaal en ter bescherming van de omgeving tegen door de gebruiker verspreid, mogelijk besmettelijk materiaal. Beschermende sportartikelen, beschermende accessoires in automobielsector en andere beschermingsmiddelen niet voor bescherming tegen besmetting zijn hier niet in gevat.

De FOD Economie voorziet in de mogelijkheid voor attestering voor bedrijven met goederen die buiten het bereik vallen van de uitvoermaatregel. Dankzij dit attest bewijst het bedrijf aan de douane niet geïmpacteerd te zijn door de uitvoermaatregel voor deze geattesteerde goederen.  Hieronder de stappen om een dergelijk attest te vragen:

Neem contact op met de FOD Economie (pbm-epi-export402@economie.fgov.be)
Vermeld je EORI nummer
Vermeld voor welke goederen (gedetailleerde beschrijving) met welke goederencode je een attestering wenst

Heb je een attest van de FOD Economie ontvangen? Vermeld dit dan in vak 44 onder de certificaatcode Y975. Daar geeft je in het tweede deelvak het attestnummer in (ECO/2020/00000X).