Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gegevensvereisten voor aangiften, kennisgevingen en bewijs van douanestatus

Nog niet van toepassing

Alle uitwisselingen van informatie (zoals aangiften) tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten, alsmede de door de douanewetgeving vereiste opslag van die informatie, geschieden met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken.

Voor de uitwisseling en de opslag van deze informatie worden gemeenschappelijke gegevensvereisten opgesteld.

Voor de uitwisseling en de opslag van informatie die voor aangiften, kennisgevingen en bewijs van douanestatus vereist is, gelden de in bijlage B van de DWU DA vastgestelde gemeenschappelijke gegevensvereisten, vanaf de data van de uitrol of de upgrade van de in bijlage C van de DWU DA opgenomen elektronische systemen, zoals vermeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 van de Commissie van 13 december 2019 tot vaststelling van het werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (DWU-werkprogramma).

Het doel van het DWU-werkprogramma bestaat uit:

  1. de geharmoniseerde uitwisseling van informatie op basis van internationaal aanvaarde gegevensmodellen en berichtenformaten;
  2. de herinrichting van douaneprocessen en douanegerelateerde processen om deze efficiënter en effectiever te maken, hun uniforme toepassing te verbeteren en de conformiteitskosten van douaneverplichtingen te verminderen, en
  3. het aanbieden van een breed scala van elektronische douanediensten aan de marktdeelnemers, waardoor deze hun verplichtingen bij de douaneautoriteiten van de lidstaten op dezelfde wijze kunnen vervullen.

De bijlage C van de DWU DA bevat een koppeling van de verschillende aangiften, kennisgevingen en bewijs van de douanestatus van Uniegoederen (die zijn opgenomen in bijlage B van de DWU DA) met de elektronische douanesystemen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 van de Commissie waarmee die aangiften, kennisgevingen en bewijzen worden verwerkt.

De formaten van en de codes voor de gemeenschappelijke gegevensvereisten voor aangiften, kennisgevingen en bewijs van douanestatus zijn opgenomen in de bijlage B van de DWU IA.