Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Contact

OPGELET!!
 
De onderstaande contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor douanedoeleinden.

Het beantwoorden van vragen over de technische aspecten van de bijlage B (in te vullen gegevenselementen, te vermelden codes en/of aanvullende informatie, enz.) behoort tot de bevoegdheid van de Dienst Douanewetgeving van het Centrale Departement Wetgeving. U kan specifieke vragen sturen naar het e-mailadres da.lex.douane@minfin.fed.be. Er dient opgemerkt te worden dat enkel geantwoord zal worden op deze specifieke vragen. Met algemene theoretische vragen zal geen rekening gehouden worden.

Gelieve het onderwerp van uw bericht te laten beginnen met de woorden “Vraag bijlage B”. Dit zal ervoor zorgen dat uw vraag sneller wordt beantwoord.

Het beantwoorden van vragen over de implementatie van de gegevenssets van de bijlage B in de verschillende elektronische aangiftesystemen (bijvoorbeeld foutmeldingen, release info, noodprocedures,…) behoort tot de bevoegdheid van de Dienst Automatisering van het Departement Informatiemanagement. U kan deze vragen over douane-applicaties sturen naar de volgende e-mailadressen:

Voor het systeem PN-TS bestaat geen afzonderlijk e-mailadres. Indien dergelijk e-mailadres echter noodzakelijk zou blijken, dan kan dit later eventueel voorzien worden door de Dienst Automatisering van het Departement Informatiemanagement.

Het beantwoorden van vragen over de planning van de verschillende elektronische aangiftesystemen behoort tot de bevoegdheid van de Dienst Automatisering van het Departement Informatiemanagement.