Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Documentatie

Douanevertegenwoordiging

  •  Ministerieel besluit van 11 juli 2019 (PDF, 180.77 KB) tot vaststelling van de datum van de tweede stap in toepassing van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de douaneregelingen en de modaliteiten, waaronder de directe en indirecte vertegenwoordiging kunnen worden toegepast
  •  Koninklijk besluit van 13 maart 2016 (PDF, 192.57 KB) tot vaststelling van de voorwaarden voor het bijhouden van het stamregister van de douanevertegenwoordigers, van het bewijs van voldoende kennis van de douane-, btw- en accijnsreglementering en van de beroepsmatigheid (geconsolideerde versie)
  •  Werkdocument van 19 juni 2017 (PDF, 195.58 KB), nr. Taxud.a.2(2017)3500081 betreffende de douanevertegenwoordiging in de context van vereenvoudigingen en van bepaalde bijzondere regelingen (enkel beschikbaar in het Duits, Engels en Frans)

Douanewaarde

EORI

Informatienota's

Diversen