Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Toelichtingen voor de gegevenssets

 • Gegevenssets A

   Toelichting voor gegevensset A1 (PDF, 694.52 KB): summiere aangifte bij uitgaan

   Toelichting voor gegevensset A2 (PDF, 671.12 KB): summiere aangifte bij uitgaan - expreszendingen

   Toelichting voor gegevensset A3 (PDF, 637.01 KB): kennisgeving van wederuitvoer

 • Gegevenssets B

   Toelichting voor gegevensset B1 (PDF, 1019.62 KB): aangifte ten uitvoer en aangifte tot wederuitvoer

   Toelichting voor gegevensset B2: (PDF, 990.7 KB) bijzondere regeling - veredeling - aangifte voor passieve veredeling

   Toelichting voor gegevensset B3 (PDF, 880.62 KB): aangifte voor douane-entrepot van Uniegoederen

   Toelichting voor gegevensset B4 (PDF, 913.62 KB): aangifte tot verzending van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regime

 • Gegevenssets C

   Toelichting voor gegevensset C1 (PDF, 842.54 KB): vereenvoudigde aangifte ten uitvoer

   Toelichting voor gegevensset C2 (PDF, 791.36 KB): aanbrengen van goederen bij de douane in geval van inschrijving in de administratie van de aangever of in het kader van de indiening van een douaneaangifte vóór de aanbrenging van de goederen bij uitvoer

 • Gegevenssets D

   Toelichting voor gegevensset D1 (PDF, 947.14 KB): bijzondere regeling — aangifte voor douanevervoer

  De toelichting voor de gegevensset D2 betreffende de aangifte voor douanevervoer met beperkte gegevensset (voor vervoer per spoor, door de lucht en over zee) wordt nog niet gepubliceerd. Deze gegevensset is namelijk nog niet van toepassing in de Europese Unie wegens het ontbreken van de vereiste wettelijke bepalingen.

   Toelichting voor gegevensset D3 (PDF, 805.2 KB): bijzondere regeling — douanevervoer — gebruik van een elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte — (vervoer door de lucht en over zee)

  De toelichting voor de gegevensset D4 betreffende de kennisgeving van aanbrengen met betrekking tot de vooraf ingediende aangifte voor douanevervoer wordt voorlopig niet gepubliceerd. De toepassing van deze in artikel 171 van het DWU voorziene procedure zal wegens technische redenen tijdelijk niet van toepassing zijn in België tijdens de initiële inwerkingtreding van NCTS fase 5 op 29/11/2023. De uitrol ervan is voorzien tussen 1/12/2023 en 2/12/2024 in een latere update van NCTS fase 5 op een datum die zal bepaald worden door de Dienst Automatisering van het Departement Informatiemanagement.

 • Gegevenssets E

   Toelichting voor gegevensset E1 (PDF, 685.98 KB): bewijs van de douanestatus van Uniegoederen (T2L/T2LF)

  De toelichting voor de gegevensset E2 betreffende het douanemanifest van de goederen wordt voorlopig niet gepubliceerd. De bepalingen van deze gegevensset zijn namelijk slechts van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van fase 2 van de uitrol van het PoUS-systeem. Deze fase 2 is in de Europese Unie momenteel gepland voor 15 augustus 2025 (onder voorbehoud van wijzigingen in het DWU-werkprogramma).

 • Gegevenssets F

  De gegevenssets F betreffende de summiere aangiften bij binnenbrengen worden op deze website niet verder uiteengezet.

  De Europese Commissie heeft alle nodige informatie over ICS2 beschikbaar gesteld op de TAXUD-website.

  Alle technische documentatie (waaronder de technische specificaties) kan geraadpleegd worden via deze link.

  Informatie over de 29 gegevenssets F is beschikbaar op de EUCDM-website: klik bij 'UCC Annex B' aan de linkerkant op 'Data set view' en dan op 'Usage'. Vervolgens bovenaan in de balk klikken op 'USAGE ↓' en dan één van de 'Entry'-mogelijkheden selecteren. Als bijvoorbeeld 'Entry maritime' wordt geselecteerd, dan kan de gegevensset F10 geraadpleegd worden maar door bovenaan rechts te klikken op ' Select column ↓' kunnen eveneens de gegevenssets F11 t/m F16 geraadpleegd worden.

  Eventuele technische vragen over het gebruik van de summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS) moeten gestuurd worden naar de PLDA-Helpdesk via het e-mailadres plda.helpdesk@minfin.fed.be. Niet-technische vragen moeten gestuurd worden naar de Afdeling Economische Ondersteuning van het Departement Marketing via het e-mailadres da.mf.es@minfin.fed.be

 • Gegevenssets G

   Toelichting voor gegevensset G3 (PDF, 588.56 KB): aanbrengen van goederen bij de douane

   Toelichting voor gegevensset G4 (PDF, 855.01 KB): aangifte tot tijdelijke opslag

   Toelichting voor gegevensset G5 (PDF, 852.88 KB):  kennisgeving van aankomst in geval van overbrenging van goederen in het kader van tijdelijke opslag

 • Gegevenssets H

   Toelichting voor gegevensset H1 (PDF, 1.08 MB): aangifte voor het vrije verkeer en bijzondere regeling — specifieke bestemming — aangifte voor bijzondere bestemming

   Toelichting voor gegevensset H2 (PDF, 953.32 KB): bijzondere regeling — opslag — aangifte voor douane-entrepot

   Toelichting voor gegevensset H3 (PDF, 1016.85 KB): bijzondere regeling — specifieke bestemming — aangifte voor tijdelijke invoer

   Toelichting voor gegevensset H4 (PDF, 999.2 KB): bijzondere regeling — veredeling — aangifte voor actieve veredeling

   Toelichting voor gegevensset H5: (PDF, 1008.35 KB) aangifte voor het binnenbrengen van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regime

   Toelichting voor gegevensset H6 (PDF, 807.33 KB): douaneaangifte in postverkeer voor in het vrije verkeer brengen

  Toelichting voor  gegevensset H7 (PDF, 853.87 KB): douaneaangifte voor het in het vrije verkeer brengen voor een zending waarvoor vrijstelling van invoerrechten is verleend overeenkomstig artikel 23, lid 1, of artikel 25, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1186/2009

  De gegevensset H8 zal op deze website niet uiteengezet worden. Deze sterk gereduceerde gegevensset kan enkel gebruikt worden als douaneaangifte voor het vrije verkeer met betrekking tot goederen die door een betrouwbare marktdeelnemer uit een ander deel van het Verenigd Koninkrijk via rechtstreeks vervoer in Noord-Ierland worden binnengebracht en waarvoor het risico afwezig wordt geacht dat zij vervolgens naar de Unie worden overgebracht in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland.

  Bijgevolg kan de gegevensset H8 niet gebruikt worden op de Belgische douaneaangiften.

  Deze gegevensset is gepubliceerd in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1128 van de Commissie van 24 maart 2023 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 om te voorzien in vereenvoudigde douaneformaliteiten voor betrouwbare handelaren en voor het verzenden van pakketten naar Noord-Ierland vanuit een ander deel van het Verenigd Koninkrijk (PBEU L 149 van 9/6/2023).

 • Gegevenssets I

   Toelichting voor gegevensset I1 (PDF, 852.73 KB): vereenvoudigde invoeraangifte

   Toelichting voor gegevensset I2 (PDF, 610.49 KB): aanbrengen van goederen bij de douane in geval van inschrijving in de administratie van de aangever of in het kader van de indiening van een douaneaangifte vóór de aanbrenging van de goederen bij invoer