Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Toelichtingen voor de gegevenssets

 • Gegevenssets A

   Toelichting voor gegevensset A1 (PDF, 721.06 KB): summiere aangifte bij uitgaan

   Toelichting voor gegevensset A2 (PDF, 749.35 KB): summiere aangifte bij uitgaan - expreszendingen

   Toelichting voor gegevensset A3 (PDF, 634.77 KB): kennisgeving van wederuitvoer

 • Gegevenssets B

  Toelichting voor  gegevensset B1 (PDF, 1.03 MB): aangifte ten uitvoer en aangifte tot wederuitvoer

   Toelichting voor gegevensset B2 (PDF, 987.82 KB): bijzondere regeling — veredeling — aangifte voor passieve veredeling

   Toelichting voor gegevensset B3 (PDF, 905.55 KB): aangifte voor douane-entrepot van Uniegoederen

  Toelichting voor gegevensset B4: aangifte tot verzending van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regime

 • Gegevenssets C

  Toelichting voor gegevensset C1: vereenvoudigde aangifte ten uitvoer

   Toelichting voor gegevensset C2 (PDF, 583.57 KB): aanbrengen van goederen bij de douane in geval van inschrijving in de administratie van de aangever of in het kader van de indiening van een douaneaangifte vóór de aanbrenging van de goederen bij uitvoer

 • Gegevenssets D

  Toelichting voor gegevensset D1: bijzondere regeling — aangifte voor douanevervoer

  Toelichting voor gegevensset D2: bijzondere regeling — aangifte voor douanevervoer met beperkte gegevensset — (vervoer per spoor, door de lucht en over zee)

  Toelichting voor gegevensset D3: bijzondere regeling — douanevervoer — gebruik van een elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte — (vervoer door de lucht en over zee)

  Toelichting voor gegevensset D4: kennisgeving van aanbrengen met betrekking tot de vooraf ingediende aangifte voor douanevervoer

 • Gegevenssets E

  Toelichting voor gegevensset E1: bewijs van de douanestatus van Uniegoederen (T2L/T2LF)

  Toelichting voor gegevensset E2: douanemanifest

 • Gegevenssets F

  De gegevenssets F betreffende de summiere aangiften bij binnenbrengen worden op deze website niet verder uiteengezet.

  De Europese Commissie heeft alle nodige informatie over ICS2 beschikbaar gesteld op de TAXUD-website.

  Alle technische documentatie (waaronder de technische specificaties) kan geraadpleegd worden via deze link.

  Informatie over de 29 gegevenssets F is beschikbaar op de EUCDM-website: klik bij 'UCC Annex B' aan de linkerkant op 'Data set view' en dan op 'Usage'. Vervolgens bovenaan in de balk klikken op 'USAGE ↓' en dan één van de 'Entry'-mogelijkheden selecteren. Als bijvoorbeeld 'Entry maritime' wordt geselecteerd, dan kan de gegevensset F10 geraadpleegd worden maar door bovenaan rechts te klikken op ' Select column ↓' kunnen eveneens de gegevenssets F11 t/m F16 geraadpleegd worden.

  Eventuele technische vragen over het gebruik van de summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS) moeten gestuurd worden naar de PLDA-Helpdesk via het e-mailadres plda.helpdesk@minfin.fed.be. Niet-technische vragen moeten gestuurd worden naar de Afdeling Economische Ondersteuning van het Departement Marketing via het e-mailadres da.mf.es@minfin.fed.be

 • Gegevenssets G

   Toelichting voor gegevensset G3 (PDF, 665.97 KB): aanbrengen van goederen bij de douane

  Toelichting voor gegevensset G4: aangifte tot tijdelijke opslag

  Toelichting voor gegevensset G5: kennisgeving van aankomst in geval van overbrenging van goederen in het kader van tijdelijke opslag

 • Gegevenssets H

  Toelichting voor gegevensset H1: aangifte voor het vrije verkeer en bijzondere regeling — specifieke bestemming — aangifte voor bijzondere bestemming

   Toelichting voor gegevensset H2 (PDF, 919.14 KB): bijzondere regeling — opslag — aangifte voor douane-entrepot

  Toelichting voor gegevensset H3: bijzondere regeling — specifieke bestemming — aangifte voor tijdelijke invoer

   Toelichting voor gegevensset H4 (PDF, 1.03 MB): bijzondere regeling — veredeling — aangifte voor actieve veredeling

  Toelichting voor gegevensset H5: aangifte voor het binnenbrengen van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regime

   Toelichting voor gegevensset H6 (PDF, 802.54 KB): douaneaangifte in postverkeer voor in het vrije verkeer brengen

  Toelichting voor  gegevensset H7 (PDF, 853.87 KB): douaneaangifte voor het in het vrije verkeer brengen voor een zending waarvoor vrijstelling van invoerrechten is verleend overeenkomstig artikel 23, lid 1, of artikel 25, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1186/2009

 • Gegevenssets I

  Toelichting voor gegevensset I1: vereenvoudigde invoeraangifte

   Toelichting voor gegevensset I2 (PDF, 609 KB): aanbrengen van goederen bij de douane in geval van inschrijving in de administratie van de aangever of in het kader van de indiening van een douaneaangifte vóór de aanbrenging van de goederen bij invoer