Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wettelijke basis

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (DWU):

  • artikel 6, leden 1 en 2;
  • artikel 278.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (DWU DA):

  • artikel 2;
  • bijlage B;
  • bijlage C.

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (DWU IA):

  • artikel 2;
  • bijlage B.

De geconsolideerde versies van het DWU, de DWU DA en de DWU IA kunnen geraadpleegd worden op de pagina ‘Reglementering’ van de AADA-website.

 Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/2879 (PDF, 756.67 KB) van de Commissie van 15 december 2023 tot vaststelling van het werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (DWU-werkprogramma).